Næste arbejdsformiddag, 20. maj kl.10

Det er tid til årets første arbejdsformiddag. Listen over alle arbejdsdage kan ses her

Bestyrelsens beretning, Marts 2023

Siden sidste generalforsamling i marts 2022 har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Udover meddelelser på hjemmesiden og på Facebook er der udsendt 4 nyhedsbreve.

I foråret modtog vi et beløb fra Nordea Fondens lokalpulje til vedligehold og videreudvikling af området.

Som anført i budgettet brugte vi en stor del af pengene til navneskilte af metal til vores træer. Mange træer fik støttepæle og opbinding, og pilehegnene ved samlingspladsen blev repareret og forbedret. Vi havde afsat penge til vanding, hvilket også har været nødvendigt; men da vi har været forskånet for længere tørkeperioder, er der “overskud på vandingskontoen” i år 🙂

Den vigtigste opgave for alle aktive medlemmer har været at sikre og forbedre træer og buskes vækst med omhu og pleje. Der er stadig brug for lugning, græsslåning og som sagt – i perioder – vanding. Det ville være dejligt med flere aktive hænder i klyngerne.

Træer og buske gror. Der er tydelig forskel på vækstbetingelserne i de forskellige områder. Derudover er nogle træer plantet for dybt fra start, hvad der er svært at gøre noget ved efterfølgende. Vi har igen fået gode råd af Charlotte fra Pometet til generel pleje og beskæring. Hun har også rådgivet mht. enkelte træer. Nogle få træer og buske har vi måttet opgive for i stedet at koncentrere os om at sikre de øvrige god pleje og omsorg.

Høstudbyttet er stadigt sparsomt. Muldvarpene trives; men mosegrisene har ikke gjort så stor skade.

Der har været fin aktivitet i klyngerne; men fællesaktiviteterne har været sporadiske.

Vi har haft Musik i Lunden 3 gange – som tidligere år meget hyggelige og stemningsfulde sammenkomster.

Vi valgte at aflyse sæsonafslutning og nytårskur – planlagte udendørsaktiviteter i den kolde periode er generelt vejrmæssigt udfordret.

Lunden er flittigt brugt af mange – til træning, gåture og leg for voksne og børn.  

I det forløbne år har det endog været mulig at ”svede og træne” – en aktivitet sponsoreret af Svedkonceptet en dag i forsommeren.

Nytårsaften blev der afholdt Nytårsløb med start i Lunden. En meget festlig dag med mange deltagere i alle aldre. Vejret var fint og måske kan det blive en tradition.

Det er dejligt, at frugtlunden kan blive et samlingssted og vigtig i folks bevidsthed.

Vi har i flere år ønsket at lave et arrangement i den mørke tid. Det lykkedes så her i januar, hvor vi inviterede til Cidersmagning i Felix. De ca. 50 deltagere havde en meget hyggelig aften.

Vi vil meget gerne arrangerer sammenkomster i fremtiden – det kræver gode ideer og udvidelse af bestyrelsen – eller måske nedsættelse af en arrangementsgruppe.

Desværre har vi ikke fået støtte til Musik i Lunden i år. Ansøgningsfristen lå meget tidligt, så det nåede vi ikke. Det er nødvendigt allerede nu at lave en plan, hvis vi ønsker igen at ansøge om støtte.

Mange bruger tid og kræfter i egen klynge, nogle endog som klyngekontakter, i plante -, vandings- og musikudvalg samt med kommunikation udadtil.

Det er dejligt at være med til at sikre et frirum, en oase i bebyggelserne til glæde for alle. Det er en opgave for fremtiden – vi ved jo alle godt, at det varer længe, inden der kan høstes mængder af frugt, og der kan leges skjul mellem træerne.

Vi har derfor en forpligtelse: vi skal sørge for interesse og engagement blandt både ældre og yngre beboere i området. Inviter fx yngre familiemedlemmer og nye naboer til arbejdsdage – husk kaffe og kage. Der skal være nogen til at sørge for kontinuiteten i pasningen af vores vækster i mange år fremover.

Vi glæder os til næste sæson.

Bestyrelsen

Cidersmagning

Torsdag 26. januar 2023

2023 kom godt i gang med en cidersmagning aften med Lars Olsen fra Hos Olsen. Vi smagte forskellige slags cider fra Hos Olsens økologiske frugtplantage og hørt om deres erfaringer med ciderproduktion.

En ny perspektiv på Frugtlunden

9. oktober 2022

Se Frugtlunden fra luften i denne skønne drone video. Tak til Søren Qvist Andersen fra klynge 4 for optagelsen.

Klik her for at se filmen

Årets næstsidste arbejdsdag

2. oktober 2022

😀🍎🍏Billeder fra årets næstsidste arbejdsdag. Nogle af de mere spinkle træer fik lidt ekstra støtte fra en støttepind (som dette Bodil Neergaard træ i billedet). Der blev luget rundt omkring stammerne. Og som altid var der også tid til kaffe og kage 😀🍎🍏

Musik i Lunden er flyttet til Domus Felix i aften!

28. august kl. 12.30

På grund af vejret flyttes Musik i Lunden til Domus Felix i aften kl. 19.

Vi har fået støtte af Nordea Fondens Lokalpulje

22. august 2022

I foråret modtog vi et beløb fra Nordea Fondens lokalpulje til vedligehold og videreudvikling af området. Støtten har gjort det muligt at forsyne træerne med ”navneskilte”, starte udbedring læhegn ved den centrale samlingsplads samt støtte træernes vækst med pæle og ikke mindst med fortsat vanding. De tørre somre har været hårde for de unge træer og buske.

Umiddelbart før sæsonens sidste Musik i Lunden, søndag den 28.august kl. 19.00, kommer Nordea Fondens repræsentant på besøg. Her vil repræsentanten se de nye tiltag, og foreningen vil takke for støtten.

Årets første Musik i Lunden

31. maj 2022

Til trods for vejret var der højt humør og smukke sange til Musik I Lunden arrangement i søndags. Henrik og Thomas tog imod mange sangønsker og vi kom vidt omkring – med sange fra den danske sangskat, en engelsk Beatles sang og et smut til vores nabolande med svenske og norske sange.

Nu pønser Thomas og Henrik på at lave nogle nye sider til vores sanghæfte. Så hvis du har sangønsker vil vi rigtig gerne høre dem! Skriv dine ønsker i kommentarfelt nedenunder og kom med til vores næste sangarrangement den 26. juni kl. 19 og se om de er kommet med. 🎶

Sved og Støt Lejre Økologiske Frugtlund

På lørdag d. 14 maj, holder Sved Konceptet en træningsgang i Frugtlunden, hvor alle penge går til at støtte Frugtlunden.

Kl. 09:00-09:15 Opvarmning
Kl. 09:15-10:00 Løb eller gå x-antal gange rundt om frugtlunden og kælkebakken (rute på 1,4 km)
Kl. 10:00-10:45 Træning for alle i Frugtlunden
Kl. 10:45-11:00 Afslutning med kaffe

Det koster kr. 125 at deltage og ALLE pengene går ubeskåret til Foreningen Frugtlunden. Mobilepay 17793 – Skriv “Sved + dit navn” i overførslen. Læs mere på Facebook

 

Tidlige humlebier – jordhumle og stenhumle

Skrevet af Søren Peter Pinnerup, 7. april 2022

Arbejder af  jordhumle; pollenkurven er fyldt med pollen og den har et par mider på sig (foto: S. P. Pinnerup).

Vi havde i marts måned 2022 mange dage med solrigt og lunt vejr, selv om der også var mange nætter med nattefrost. Det lune vejr lokker de første humlebidronninger frem, de har overvintret under mos og blade, ofte skyggefulde steder eller nordvendte skråninger, formodentlig for at de ikke skal blive lokket frem for tidligt om foråret.

En af de tidligste humlebidronninger, som man kan se på lune dage i slutningen af marts og begyndelsen af april er jordhumle. Der findes to arter: Mørk jordhumle (Bombus terrestris)og lys jordhumle (Bombus locorum), og de er svære at kende fra hinanden. De er begge store humlebier, overvejende sort med en gyldengul til lysegul stribe på forkroppen og en tilsvarende på bagkroppen og med en hvid bagkropsspids. Efter at dronningerne vågner af diapausen finder de nektarrige blomster og fylder sig med nektar; på den tid af året er der ikke mange blomster fremme, ofte blomstrer piletræerne men der er også både krokus og vintergæk, og der skal jo noget energi til efter en lang vinter uden mad.

På lune dage kan man se dronningerne flyve lavt, få centimeter over jorden , de er ude for at finde et egnet sted at slå sig ned. Alle mulige steder bliver grundigt undersøgt. De kan slå sig ned og kravle lidt rundt for at se om stedet er egnet. Det de leder efter er f.eks. forladte musereder; hvis musene er flyttet ud, kan den sagtens flytte ind og starte et nyt bo. Men andre hulheder, så som huller i jorden eller hulrum i stengærder kan også benyttes. De kan også benytter huller i huse, f.eks. tagudhæng. Dronningerne blev befrugtet i efteråret og de går straks  – når de har fundet et egnet sted – i gang med at fore reden med græs, fjer, mos o.l., hvorefter hun læggede første æg. Æggene lægges oven på et lille klat bibrød, der er en blanding af nektar og pollen; det lever larverne så af i starten. Temperaturen i boet skal gerne ligge på omkring 30℃, hvilket godt kan være svært at opretholde, da hun jo er alene om det. Hvis det kniber, kan hun ”ruge” på æggene ved at lægge sig på dem og producere varme ved at slå med vingerne. Efter 4-5 uger er larverne blevet fuldvoksne og kan hjælpe til med at opfostre efterfølgende generationer. Sidst på sæsonen lægger hun ubefrugtede æg, de bliver til hanner, der efter forvandlingen til voksne individer hurtigt forlader boet. Sidst på sæsonen produceres også nye dronninger, der efter parringen er de eneste der overlever. En koloni af jordhumler bliver på få hundrede  individer.

En anden af de ret tidlige humlebier er stenhumle (Bombus lapidarius). Det er også en hovedsagelig sort humlebi, men den har en orange bagkropsspids og er ikke svær at genkende. Deres biologi er meget lig jordhumlens, dronningen finder et hulrum og opbygger et bo. Både jordhumle og stenhumle er meget almindelige i Danmark, jordhumlerne findes i næsten alle naturtyper, mens stenhumle foretrækker haver og skovområder.

Stenhumle, denne syntes jeg kom for tæt på, så den løfter advarende det ene ben for at signalere, at den ikke er helt tilfreds  (foto: S. P. Pinnerup).

I to sæsoner har en stenhumledronning taget bo i en af vores fuglekasser hjemme i vores have, så vi har kunnet følge udviklingen af en humlebikoloni. I 2021 havde vi en periode med temperaturer på omkring over 30℃ og så kan det godt blive alt for varmt i kolonien. Derfor kan man se arbejdere sidde i hullet og svirre med vingerne for at få lidt køligere luft ind til kolonien. Der kunne sidde så mange ”udluftere”, at de andre arbejdere havde svært ved at passere indgangen.

Der var trængsel ved indgangen til ”vores” stenhumlekoloni 10. juli 2021, men de havde også gang i en større oprydning. Ud af hullet hænger rester af et tidligere bo eller måske rester fra humlevoksmøl, der året før havde slået sig ned i boet. (foto: S. P. Pinnerup).

Det gælder for disse humlebier – som for de fleste andre – at de er meget tillidsfulde og der skal meget til før de stikker, men skal nærmest træde på dem. Til gengæld skulle deres stik være ret smertefuldt.

I Frugtlunden kan man finde både jordhumle og stenhumle.

Godt nytår!

Det er igen blevet tid til at forny dit medlemskab og betale kontingent for 2022.
Prisen er 125 kr per. person.
 
Betal enten via MobilePay til 47125 eller som bankoverførsel til Spar Nord Bank kontonummer 9011 – 4585158971. Husk at skrive dit navn og mailadresse, når du indbetaler.

Lørdag 16. okotber kl.14.00-16.00 i Frugtlunden

Kom til “Efterårs-æblekage-lege-dag”!

Kom og nyd en kop kaffe, smag på skøn æblekage og vær med i de hyggelige fælleslege. Vi sørger for kaffe/te og kage – medbring gerne dit eget supplement, et tæppe eller en varm trøje og husk også et krus til kaffen.

3. oktober 2021

Hygge, arbejde og god stemning til arbejdsdag i Frugtlunden i søndags.

1000-tak til alle der har bidraget til vores Vand til Lunden kampagne.

11. august 2021: Jeres gavmilde donationer er blevet brugt til at købe vandingsudstyr, så vi har kunnet etablere et vandings system. Regelmæssig vanding er ekstrem vigtig for at hjælpe træerne med at etablere et stabilt rodsystem og overleve de varme måneder.

Da mange af træerne stadig er ganske unge, vil der fortsat være brug for vanding i løbet af de næste par somre. Så hvis du har lyst til at bidrage, kan du MobilePay et beløb til 47125. Hver en krone er værdsat!

Musik i Lunden holdes i Felix i dag

8. august 2021

På grund af vejret flyttes Musik i Lunden til Felix, Bygaden 20. Håber vi ses 🙂

Spændende larve i Frugtlunden

Af Søren Peter Pinnerup

Søndag den 6. juni 2021 var der arbejdsdag i Frugtlunden og vi havde besøg af gartner Charlotte Riis fra Pometet. Under rundturen i Frugtlunden fandt Charlotte på et af æbeltræerne i klynge 5 en sjov larve. Ved nærmere eftersyn var der adskillige larver (14 for at være helt nøjagtig) i forskellige udviklingsstadier. Det viser sig at larverne er fra en natsværmer der hedder lille penselspinder (Orgyia antiqua), der findes i hele landet, men er mest almindelig på øerne. I Danmark er der 13 arter af penselspindere, hvoraf en af de berygtede er bøgenonnen, der visse år kan optræde i meget store antal og give en voldsom afløvning af især bøgetræer. Lille penselspinder er uskadelig, selv om larverne spiser blade. Det er larven af lille penselspinder der en mest kendt med sine fire, let giftige, pensellignende børster på ryggen, heraf navnet penselspinder.

Lille penselspinders meget farvestrålende larve (©S.P.Pinnerup)

Lille penselspinder har en ret sjov biologi, idet det kun er hannerne der kan flyve. Hannerne er ensfarvet brunlige med en lille lys plet på forvingerne og relativt store, fjerformede antenner. Hunnerne er næsten vingeløse, grålige med en stor bagkrop og da de ikke kan flyve, opholder de sig derfor nær puppen de er klækket fra. Hannerne finder hunnerne i løbet af sommeren og efteråret ved hjælp af lugt, fordi hunnerne udskiller feromoner som hannerne opfanger med antennerne. Efter parringen lægger hunnen æggene samlet i en lille klynge og først året efter klækker æggene. Derfor finder man lige efter klækningen ofte adskillige larver samlet, men de vandrer efterhånden lidt væk fra hinanden. Det er vigtigt for larverne at få masser af mad inden puppestadiet, for de voksne sommerfugle har ingen munddele og kan derfor ikke tage føde til sig. Det drejer sig for dem om hurtigst muligt at finde en af det modsatte køn og parre sig med inden de dør af sult.

En solrig søndag i Frugtlunden!

10. juni 2021

Billeder fra søndagens fællesarbejde, besøg af gartner Charlotte Riis og årets første Musik i Lunden fællessangsarrangement.

Generalforsamling mandag 31. maj kl. 17

Datoen til årets generalforsamling er nu sat til den 31. maj kl. 17. Mødet bliver holdt udendørs i Frugtlunden.

Se dagsorden og regnskabet

Se den nye tårnfalkekasse!

20. april 2021. I lørdags blev der opsat en nybygget tårnfalkekasse i de høje træer mellem Frugtlunden og kælkebakken. Tårnfalken er en af Danmarks mest almindelige rovfugle, som mest lever af mus. Vores håb er, at den den vil holde mosegrisene væk fra vores træer. Nu venter vi spændt på at se hvornår den flytter ind 🙂

Har du lyst til at være med i Lejre Økologiske Frugtlund?

12. april 2021 – Næste lørdag mødes vi kl. 10 til årets første arbejdsformiddag. Vi starter med et lille infomøde for nye medlemmer, hvor vi fortæller om Frugtlunden og foreningen. Kig forbi – også hvis du bare er nysgerrig på at høre mere om Frugtlunden.

Generalforsamling den 24. marts udsat!

På grund af Corona restriktioner er generalforsamlingen udsat indtil vi kan mødes igen. Tid og sted meddeles, når forholdene tillader det.

Læs bestyrelsens beretning, se dagsorden, budget 2021 og regnskab 2020 her.

Husk at forny dit medlemskab for 2021

Godt nytår til alle medlemmer! Det er tid til at betale kontingent for 2021. Prisen er stadig kun 100 kr per. person.

Betal enten via MobilePay til 47125 eller som bankoverførsel til Spar Nord Bank kontonummer 9011 – 4585158971. Husk at skrive dit navn og mail adresse, når du indbetaler.

Dit medlemskab af Lejre Økologiske Frugtlund er vigtigt for foreningen – hvad enten du er aktiv i klyngearbejdet eller er en af Frugtlundens venner 🙂

Opsamling fra beskæringskursus 4. oktober

Den 4. oktober kom gartner Charlotte Riis fra Pometet til Frugtlunden for at forklare beskæring og fortælle om hvordan man bedst beskærer og passer æbletræer. 🍎☀️🌳

Hvis ikke du kunne være med, har vi samlet de vigtigste punkter her:

BESKÆRING

 • Træerne kan beskæres på alle årstider undtagen under blomstring.
 • Beskær helst i tørt vejr og når det blæser (fordi det giver svampe-sygdomme dårligere betingelser for at blive overført fra et træ til et andet).
 • Brug altid rengjort – og skarp – beskærersaks og sørg for at desinficere mellem hvert snit (så man ikke flytter sygdomme til raske grene).
 • Beskær altid grene, der krydser hinanden (fordi de ellers gnider på hinanden og fører til sår og sygdomme).
 • Beskær altid grene, der vokser ind mod midten (fordi det giver mere luftcirkulation, som nedsætter risiko for sygdomme).
 • Beskær altid grene, der vokser lodret (pga. formen og fordi de sjældent giver frugt). Dette gælder ikke helt nyplantede træer.
 • Beskær altid ind til ’grenkraven’ (dér, hvor grenen sidder fast på stammen), fordi træet nemmere kan lukke såret.

GENEREL PLEJE SÅ TRÆERNE FÅR GODE VÆKSTBETINGELSE

 • Sørg for ukrudtsfri jord omkring træerne i minimum 1,5 meter i diameter, men helst 2 meter i diameter.
 • Sørg for at vande i tørre perioder.
 • Tjek om træerne er plantet for dybt. Rodkransen, som afgrænser stammen fra roden, må ikke være dækket af jord. Grav evt. træet op og genplant træet så rodkransen er i niveau med jordoverfladen. Træet mistrives, hvis det er plantet for dybt.

Kontakt bestyrelsen hvis du vil få en kopi af hendes handout – send en email til lejrefrugtlund@gmail.com

Solen skinnede på årets sidste Musik i Lunden arrangement

23. august 2020

Billeder fra årets tredje og sidste Musik i Lunden arrangementet. Stor tak til Visesheriffen Henrik og Thomas for den flotte musik! Tak til alle deltagere for sang (og dans!), tak til Lejre Kommune for støtte, og stor tak til vejrguderne, som har sørget for godt vejr og solskin hver eneste gang ☀️😎🍎🎵🙏

img_2839

IMG_20200823_171019IMG_20200823_165447

Billeder fra årets første Musik i Lunden

23. juni 2020

Solen skinnede og der blev sunget med hjælp fra brødrene Winthereik – Henrik og Thomas. Næste Musik i Lunden arrangement er den 19. juli kl. 16.30. Alle er velkomne!

img_2838img_2842img_2841img_2839

Fællesarbejde og  leslåning

14. juni 2020

Fællesarbejdsdag hvor der blev gravet, luget og slået med le 🙂

et102915926_2162227073922069_8265722258613621855_n104166698_283685202682408_2467456554949408251_n104335475_313809846284686_1598715941569653305_n103159983_2819583471497895_8946059145673193826_n104283660_3269166383307929_236920980612688536_nimg_5002

 

Se vores nye læhegn!

23. maj 2020

Nogle flittige medlemmer har brugt lørdag eftermiddag  på at pileflette et meget flot nyt læhegn, som erstatning for det gamle.

IMG_20200523_171034_01IMG_20200523_171037_01

100087992_721422645266864_1125081101392412672_n

Sæt kryds i kalenderen 19. juli!

Der skal vi holde en ekstra Musik i Lunden arrangement kl. 16.30-17.30, som erstatning for den der blev aflyst i maj.

Læs mere på vores Facebook side

image(1)

Bestyrelsesmøde i det fri, 13. maj 2020

MVIMG_20200512_195412

Frugtlundens bestyrelse rykkede ud i Frugtlunden i går aftes, hvor vi holdte et ganske hyggeligt og effektivt møde – med god afstand 😀

Musik i Lunden 31. maj er desværre aflyst

10. maj 2020

Med det fortsatte forsamlingsforbud på over 10 personer bliver vi desværre nødt til at aflyse det første Musik I lunden arrangement d. 31 maj. Indtil videre regner vi med at kunne synge sammen den 21. juni og 23. august. Der kommer selvfølgelig en ny dato i løbet af juni måned, som erstatning for d. 31 maj. Det bliver meldt ud snarest. 🍏🍎☀️

 

Generalforsamling og fællesspisning 2020

9. marts 2020

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning. Hvis ikke du var med, kan du klikke på linkene og læse bestyrelsens årsberetning og referat.

Køkkenholdet var i top form og lavede lækker svampe bourguignon til alle. Tak for maden og opbakningen fra alle der var med 🙂

MVIMG_20200309_202520MVIMG_20200309_190844MVIMG_20200309_190455MVIMG_20200309_194658

Kom til General Forsamling og fællesspisning!

Mandag den 9. marts i salen i Felix kl. 18

Mødet starter kl. 18 med efterfølgende fællesspisning ca. kl. 1915.  Det vil blive en hjemmelavet ret, som så vidt muligt er tilberedt af økologiske råvarer. – Pris 50 kr pr person.  Drikkevarer kan købes (øl/vand).

Tilmelding til fællesspisningen på sms til Charlotte Venzel mobil: 2012 4041 – eller på mail: charlotte.venzel@gmail.com.  50 kr pr. person på MobilePay til Charlotte. Skriv dit navn og det antal personer, du tilmelder og betaler for.

Man kan tilmelde sig fællesspisning uden at være medlem af Frugtlunden (men gæster til fællesspisning har ikke stemmeret ift. generalforsamlingen).

OBS: Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve Generalforsamlingen – kun fællesspisningen.  🙂

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed.

 1. Fremlæggelse af  bestyrelses årsberetning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
 3. Fastsættelse af kontingent for 2020
 4. Valg af bestyrelse, Lisbeth Kjæreby Pedersen og Charlotte Venzel Holther er på valg, men villige til genvalg. Vedtægterne anbefaler 5 til 9 medlemmer.
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt.

Husk kontingent 2020

2. februar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2020 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Nytårskur 2020

Mandag den 6. januar kl. 19.30 inviteres alle medlemmer til nytårskur i Fløjen i Felix.
Vi spiser kager, drikker cider og drøfter vigtige emner for Frugtlunden i 2020, blandt andet fællesspisning og nye sange til Musik i Lunden.

IMG_20190110_082200

God jul og godt nytår!

22. december 2019

På årets næstkorteste dag er der gråvejr over frugtlund. Men lige så stille begynder lyset at vende tilbage og endnu bedre – det er snart jul! 🎄
Tak for opbakningen i 2019. Vi ser frem til mange hyggelige timer i lunden i 2020. God jul og godt nytår til alle🍎

MVIMG_20191222_105757

 

Nye træer og buske i klynge 4

17. november 2019

Der var stor tilfredshed med de nye træer og buske i klynge 4. Efter velgennemført plantning blev der spist hjemmelavede æbleskiver 🙂
 
IMG_4453 (1)IMG_4523IMG_2509

 

Se vores nye opslagstavle!

21. september 2019

Den længe ønsket opslagstavle er nu på plads op i Frugtlunden! Selvom vi er meget glade for digital kommunikation, bliver det også skønt med en helt analog og gammeldags kommunikation form til forbipasserende og besøgende i Frugtlunden.

Lejre Økologiske Høstfestival

14. september 2019

Billeder fra en super dag ved Felix til årets høstfestival.

image(1)imageIMG_4402imageimage(1)image(2)IMG_4398

 

Syltetøj fra egne solbær

4. august 2019

Klynge 4 nyder frugten af deres hårde arbejde – solbærsyltetøj lavet af solbær fra egen klynge 💪😃

IMG_4188IMG_4189

Musik i Lunden, 16. juni

Endnu en skøn stemningsfuld sangaften i Frugtlunden. Vi sang igennem flere sange fra den danske sangskat, fra skolesange til midsommervisen – og selv fuglene kvidrede med fra træerne rundt omkring.
1000-tak til Henrik Winthereik Mathorne og Thomas for den smukke musik – og ikke mindst til Thomas for den flotte guitarsolo. Vi glæder os allerede til næste gang den 11. august!

4204056521820701461_USEIMG_5855_USEimageimage(1)MVIMG_20190616_183740IMG_5860_USEIMG_5863_USE

19. maj 2019

Sikke en fantastisk aften for vores første Musik i Lunden fællessangsarrangement. Der mødte over 50 sanglade mennesker i alle aldre (og nogle hunde ) op og vi sang alt fra klassiske danske viser til Beatles til Lyse Nætter. Og mens vi nød sangen, guitarakkompagnementet og stemningen skinnede solen smukt over os i Frugtlunden ☀️🎶.

Vi gentager arrangementet – forhåbentligt også vejret – den 16. juni, igen kl. 19-20. Inden da sørger vi for flere sanghæfter, så flere kan synge med. Sæt kryds i kalenderen og tag gerne venner og naboer med!

https://www.facebook.com/events/661377837654989/

PANO_20190519_191825IMG_20190519_194148PANO_20190519_185933

Vi inviterer til fællessang i frugtlunden

16. maj 2019

Vi synger højskolesange og nyere viser. Der vil være guitarakkompagnement, sanghæfter og forsanger. Tag gerne venner, familie, naboer og kollegaer med. Alle er velkomne!

Denne er den første af tre sangaftener. De andre aftener finder sted søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august kl. 19. Arrangementerne er støttet af Lejre Kommune, børne- og kulturpulje.

Håber vi ses! 🙂

elderflower

Insekthotellet klar til indflyttere

3.maj 2019

Så står det nye insekthotel klar til dets indflyttere 😃 Medlemmerne i klynge 1 har haft travlt med grave, save og bore, for at bygge et højt fritstående insekthotel. Hotellet består både af store og mindre sten, store nedgravede stolper og træstykker med forborede huller, samt masser af kviste, bambusrør, uld, pil mv. Således, at det forhåbentlig kan tiltrække mange forskellige insekter. 🐝🐝

Insekthotel_klynge 1_1Insekthotel_klynge 1_2Insekthotel_klynge 1_3Insekthotel_klynge 1_4Insekthotel_klynge 1_5

 

Kom til fællesarbejde på søndag 5. maj

Der er forår i luften! Solen skinner, fuglene synger og træerne blomstrer. Kom og bidrag til den gode stemning søndag kl. 10 hvor der er fællesarbejde i Frugtlunden. 🍎☀️🌸Der er behov for ekstra hænder, så tag gerne naboen med 😃

IMG_20190429_185559.jpg

 

Generalforsamling og fællesspisning, 18. marts

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning, hvor vi nød indisk mad lavet af et stærkt team i køkkenet 🙂 Det må være starten på en ny tradition!

This slideshow requires JavaScript.

 

Musik i Lunden

5. februar 2019

Selvom sommeren virker langt væk, er vi begyndt at glæde os til de lyse aftener og vores fællessang koncept ‘Musik i Lunden’.

Datoerne til 3 sangaftener er nu fastlagt og der må gerne sættes kryds i kalenderen søndag d. 19. maj, søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august fra kl. 19-20 hver gang. Alle sangglade af alle aldre er velkomne til at være med.

Lige nu tænker vi på sangene, der skal med i sanghæftet. Hvis du har et ønske – en smuk dansk vise, et yndlings Kim Larsen nummer, eller noget helt tredje, så send os gerne en besked! 🍎😀🎵🎶

Koldmenflot2

 

Husk kontingent 2019!

2. januar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2019 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt senest 10. marts 2019 på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Mød de nye tilflyttere!

I slutningen af oktober tjekkede Søren Peter alle fuglekasserne for at se, om de har været beboet. I 4 af kasserne var der fuldt færdige reder og i tre andre var der begyndt på en rede. Den ene af kasserne var beboet af skovspurve, de sad på taget og nød det gode vejr.

2018-10-28_Skovspurv12018-10-28_Skovspurv22018-10-28_Skovspurv3

 

 

Musik i Lunden 2019

Stor tak til Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje som har givet Frugtlunden penge til et nyt koncept ”Musik i Lunden”. Det er et forsøgsprojekt, som går ud på at holde tre fællessangarrangementer i Frugtlunden næste sommer. De vil være åbne for alle sangglade i Lejre og har til formål at skabe mere interesse og liv om Lejre Frugtlund.

Så mens nætterne bliver længere og varmen forsvinder, er vi allerede så småt begyndt at glæde os til at hilse forår og sommeren velkommen med sang. Datoer og mere info følger her og på vores Facebook side .

Og hvis du allerede nu har et forslag til en sang, som skal med på programmet – send endelig besked.



Fællesarbejde 16. september

Efter sommerens varme er der kommet gang vækst af træerne, græsset og ukrudt. Og nu kan vi se træer som bærer både æbler og blomster. I søndags mødtes ca. 20 medlemmer og der blev der slået græs med vores fine græsslåmaskine og luget rundt om træerne. Langt de fleste træer har overlevet sommerens tørke og de mange mosegrise men i alt er ca. 15 træer og buske gået ud.

20180916_105206
Et Nørregårdsæbletræ i klynge 1
IMG_3412
Æbler i klynge 4
IMG_3414
Blomster på træet i klynge 4
IMG_3416
Der arbejdes i klynge 5

Lejre Økologiske Høstmarked 2018

8. september 2018

Der var god stemning og masse at se og lave til årets økologiske høstmarked ved Felix. I vores bod kunne de forbipasserende møde os til en snak om frugtlund, smage på forskellige sorter æbler og deltage i Frugtlunds ‘Tip en 13’er’ quiz – som viste sig at være meget populær 🙂 Hvis ikke du prøvede den, kommer den på websitet i en online version snart!

Image-1IMG_20180908_153319 (1)

Natsommerfugl blodplet

Tekst og billeder af Søren Peter Pinnerup

På arbejdsdagen – 24.06.2018 – blev der i Klynge 4 fire fundet larver af den smukke natsommerfugl Blodplet. Larverne er meget lette at kende med deres tigeragtige orangegule og sorte tværstriber og de lever udelukkende på Eng-Brandbæger. Derfor lader vi også nogle Eng-Brandbærere stå, så larverne har noget at leve af.

Blodplet
Blodpletlarven er let kendelig på de sorte og orangegule striber.

Blodplet er en af de natsværmere der flyver om dagen, i maj-juni på solrige dage. Den flyver ikke særlig hurtigt, men da den er giftig, behøver den heller ikke være bange for at blive taget af en fugl.  Giften stammer fra Eng-Brandbæger som larverne jo udelukkende lever på. Den er ret almindelig og kan findes i hele landet.

Blodplet2
Blodpletlarver på Eng-Brandbæger, Lejre Økologiske Frugtlund, 24. juni 2018
Blodplet3
Blodplet, Højby – 7. juni 2012

 

Endnu en vellykket arbejdsdag

24. juni, 2018

Tak for indsatsen til alle der var med. Vi mødes igen næste lørdag kl. 10 for at gøre arbejdet færdigt.

IMG_3004IMG_2999IMG_3002IMG_3006IMG_3007IMG_3008

Hygge i klynge 4

15. juni 2018 – Inden regnvejr kom blev der spist, hygget og arbejdet i klynge 4.

IMG_2972IMG_2971 2

 

10. juni 2018, Godt gået O’Malley!

I formiddags kom dette pragteksemplar af en kat hjem til Vinkelvej 6 med en mosegris i munden.

IMG_5153
En tørstig O’Malley efter jagten

IMG_1500
Frugtlunds helt

Det sidste stykke tid har vi kæmpet mod mosegrisene, som elsker at spise rødderne af vores træer og har fået flere af træerne til at gå ud. I år prøver vi at holde græsset kort, så mosegrisene ikke kan gemme sig og for at gøre det nemmere for katte og rovfugle at gå ind i kampen. Dejligt at se, at denne strategi virker! 

Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Sådan ser en mosegris ud

 

Åh nej – der er mosegrise i frugtlunden, 30. maj 2018

Der er desværre efterhånden gået nogle træer ud i klynger 2, 3, og 4. Det er højst sandsynligt mosegrise, som elsker at spise de friske rødder.
 
IMG_1369
Et trist syn
 
 
Mosegrise er ret truende for frugtlunden, fordi de formerer sig hurtigt og lave tunnelsystemer som kan bruges af andre mosegrise. Imodsætning til muldvarper (som er gode for frugtlunden) laver mosegrisene ingen bunker med jord – kun huller og et tunnelsystem som gør jorden ujævn.
 
 
Der er forskellige måder at udrydde mosegrise. Det sidste stykke tid har vi prøvet med fælder – dog uden held. Katte og rovfugle som ugler og falke skulle også være effektivt. Derfor sat vi et uglehus op ved Rynkebjerggårdsvej. Klynge 2 har brugt karbid gasser i tunnelerne, men det er for tidligt at se om det virker.
 
Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Kampklare med karbid, handsker og vandkande
 
Vi bliver nødt til at lave en fælles indsats omkring dette, så mosegrisenene ikke flygter fra den ene klynge til den anden, og sender problemerne videre.
 
 
Det kan ses at der er flest spor efter mosegrisene, der hvor græsset er højest.
 
Derfor anbefaler vi at hver klynge holde græsset i deres klynge kort og græsset bliver fjernet. Jo kortere græsset, jo færre steder er der for mosegrisene at gemme sig!
 
 
 
Vores nye plæneklipperen er desværre til reparation.  Når den er tilbage sender vi en besked – forhåbentligt snart.
 
 Imellemtiden kan man bruge leerne som står hos Elsebeth.
 
Hvis man finder huller i klyngen og vil gerne prøve med karbidgasser, har vi også 3 bøtter. Tag kontakt til Polly 2068 1312.

Arbejdsdag 6. maj 2018

Solen skinnede og der blev arbejdet og hygget. Her er et par billeder fra en dejlig formiddag.IMG_1287klynge2IMG_20180506_113943

 

 

20. april 2018

IMG_1240

På en dejlig varm forårsdag er Elsebeth og Birgitte i gang med at flette det 4. og sidste læhegn. Når det står færdig, vil det være det perfekte sted til at nyde formiddagssolen i frugtlunden.

Tak for indsatsen i lørdags!

16. april 2018 – Nedenunder er billeder fra en vellykket arbejdsdag, hvor frugtlunden blev  luget, ordnet og gjort forårsklar. Den nye græsslåmaskine blev præsenteret og er nu taget i brug. Snart kommer der nogle retningslinjer omkring brug af græsslåmaskinen, som vil bliver sendt ud til alle medlemmer.

Fra bestyrelsesens side beklager vi, at der var lidt forvirring omkring datoen. Den blev ændret og den nye dato sendt ud med referat fra generalforsamlingen, men desværre kom beskeden ikke ud til alle medlemmer.

Næste fælles forårslugning er 1,5-2 timer søndag d. 6. maj kl. 10.

IMG_4335IMG_4338IMG_4339IMG_4343IMG_20180414_110153x

 

Medlemsmøde og nytårskur

torsdag 11. januar 2018 – Atelieret på Felix, kl. 19.00-21.00.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt, for at byde det nye år velkommen og diskutere hvordan frugtlundsarbejdet i 2018 skal forløbe.

Mødet bliver holdt i Atelieret på Felix.

 
Se diskussionsoplæggene

30. november 2017, Giv et års medlemskab af frugtlunden som gave!

 
I år er der speciel mulighed for at give et medlemskab til frugtlunden i gave. Det koster 100,- og består af en lille pakke med et kort med info om frugtlunden, nogle fine postkort og en lille poseGavekort Skabiose frø, som gror i Frugtlunden.
 
Modtageren kan tilmelde sig i foreningen ved at oplyse navn, email-adresse og gavekort nummer. Hvis ikke modtageren har lyst til at være medlem, bliver beløbet en donation.
 
Gavemedlemskabet kan købes via MobilePay ved at overføre kr. 100 til 47125 eller ved bankoverførsel til konto nummer 9011 4585158971
 
Husk at sende en besked til lejrefrugtlund@gmail.com med dit navn og adresse, så kortet kan afleveres til dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. oktober 2017, Tak for indsats med høslæt.

Det ser ud som om vi er nu i mål  for i år!

Vi har fået nogle forskellige tilbagemelding vedr. leslåning. Nogle syntes det var sjovt, andre at det var uoverkommeligt. Derfor har vi besluttet os at fortsætte med leer næste år, samtidig med at investere i en ordentlig plæneklipper. Det vil gøre det nemmere for dem der vil have maskinkraft. Den vil også kunne bruges til at vedligeholde stierne, som klyngerne er begyndt at etablere imellem træerne.

Græsset er nu lagt i bunker og skal køres væk. Det vil være dejligt hvis der var nogen med en trailer der kunne køre et læs eller to væk inden vinter 🙂

IMG_0214IMG_0315

Første høslæt! 10. september 2017

Leslåning i det fineste efterårsvejr. Vi blev langtfra færdig, så alle der har lyst får chancen igen. Tak til alle der var med til at give en hånd til den alleførste høslæt i frugtlunden.

SAM_0001
Først bliver der forklaret…
SAM_0004
Leen slibes
SAM_0011
Der arbejdes…
SAM_0010
og rives…
SAM_0017
Til sidst en velfortjent kaffe og spisepause!

Biodiversiteten i Frugtlunden

19. august 2017. Der indsamles frø fra vilde planter ved grusgraven, så vi kan hjælpe biodiversiteten i Frugtlunden lidt på vej. Tak til de fremmødte 🙂

IMG_20170819_144530x (1)

 

IMG_20170819_093937x
Bestøverne havde ikke de bedste betingelser i foråret 2017, så der er ikke mange frugter på træerne – dog med en enkelt undtagelse. Foto: Per Nørgård

 

Plantebestemmelse og frøsamling

blåhat med køllesværmere 3

I frugtlunden ønsker vi flere vilde blomsterplanter, der tiltrækker bier og sommerfugle. Vi kan se

lv samle frø af mange af de næ

vnte planter i lokalområdet – bl.a i den gamle grusgrav nær frugtlunden. Derfor inviterer vi til:

Plantebestemmelse den 8. juli og til

Frøindsamling den 19. august.

Begge dage mødes vi på frugtlundens opholdsplads kl 14. Inger og Marianne er guider.

Download listen: Engplanter til lunden m fotos

20. maj 2017,

Fuglene er ankommet!

Nu er der musvitter i en af fuglekasserne i klynge 2. Tak til Søren Peter Pinnerup for de flotte billeder.

2017-05-18_Musvit12017-05-18_Musvit22017-05-18_Musvit3

 

Tak til alle der gav en hånd til arbejdsdag!

9. maj 2017, I lørdags blev frugtlunden luget og gjort klar til sommeren. Der blev også sat pæle i jorden til et nyt læhegn. Tak til alle de fremmødte for en god indsats!

IMG_20170506_105930x
Starten af læghegnet
IMG_20170506_110430x
Fuglebad klar til fuglene

Nye fuglebade

5. april 2017, Fuglene i frugtlunden kan se frem til at bade i dette flotte fuglebad lavet af Bruce Kiely og Per Nørgaard.

218

IMG_0571

 

Klynge 1 fremmer biodiversitet

December 2016, På en lun december dag arbejdede medlemmerne af klynge 1 på at fremme biodiversitet ved  at fjerne græs, fylde sand og sprede frø  fra vilde planter.

img_20161210_133545

 

Besøg hos Nonnetit

Søndag den 25/9 var Hans-Kristian Sørensen og Per Nørgård på inspirationsbesøg hos Æbleværkstedet Nonnetit i Odsherred i strålende sol. Nonnetit er både en gammel æblesort, en forening og et værksted.p1060413x

I et samarbejde med Pometet ved Taastrup har foreningen Nonnetit fået støtte til at plante og passe en lille plantage med historiske æbletræer fra Vestsjælland ved Malergården. Det er Fødevare & Erhverv som ønsker at bevare de plantegenetiske ressourcer – herunder sjældne, gamle æbletræer. Værkstedet er indrettet hos den lokale ildsjæl Peter Møller. Her kan man bl.a. moste sine æbler. Værkstedet står desuden for produktion og salg af æbletræet Nonnetit og for forskellige æble-relaterede aktiviteter, herunder smagsprøver af de forskellige æblesorter.

p1060399xp1060414xp1060411xp1060405x

Ud over æbleværkstedet har de samme personer taget forskellige initiativer til naturoplevelser i området – herunder vandrestier og shelter-pladser.

40 norske gæster til æblespisning i Frugtlunden

sam_0001

Vi har en drøm om at frugtlunden bliver:

– en lund hvor fællesskabet trives som arbejdsfællesskab

– en lund til leg og eftertanke for store og små

– en lund der er offentlig tilgængelig til korte eller længere ophold

– en lund som er forankret i lokalbefolkningen

– eller bare en Frugtlund som kan meget mere end at bære frugt.

Dette og meget mere blev de norske gæster fra Gudbrandsdalens Kommune underholdt med ved deres besøg  den 13. oktober.

Besøget var kommet i stand gennem Lejre Kommune der ønskede at vise  nogle af de mange økologiske initiativer i Lejre Kommune  til de besøgende nordmænd.

Frugtlunden blev vist som et eksempel på et samarbejde mellem borgere og kommune om at etablere et offentligt  tilgængeligt sted naturligt forankret i lokalbefolkningen.

Nordmændene blev underholdt om hvordan Frugtlunden er kommet fra ide til virkelighed og hvordan vi i denne fase var blevet rigtig godt støttet af Lejre kommune.

Uden penge ingen æbler og uden aktive medlemmer heller ingen frugtlund.

De besøgende hørte om  arbejdsdagene  og de initiativer og tanker vi har gjort os om  at understøtte en god variation og mangfoldighed  i plante- og dyreliv.

Der blev budt på smagsprøver inden de 40 nordmænd med Grethe Såbye, medlem af Lejre Kommunalbestyrelse i bus drog videre.

Frugtlunden var repræsenteret af Elsebet og Hans-Kristian

.

sam_0003

 

8. september – Eventyrfortælledag i frugtlundensam_0022

I strålende sol og næsten ingen vind, kom ’de store børnehavebørn’ fra Røglebakkens børnehave på besøg i lunden torsdag d. 8. september 2016. De var inviteret til en eventyrfortælling frit efter H.C. Andersen. ”Hvad fatter gør, er altid det rigtige”. Fortællingen blev understøttet af tegnede og klippede karton figurer. Alt særdeles hjemmelavet, men godt og positivt modtaget af de søde børn. Eventyret er ikke mere underfundigt, end børnehavebørn godt kan se komikken i de dårlige byttehandler. De kendte godt rådne æbler, og vi fik også snakket lidt om lundens små træer, som bare skal have ro til at gro og sikkert vil have mange æbler at byde på, når de går i 2. klasse. De fik en folder med hjem, så kan deres forældre læse lidt om frugtlunden.

Se flere billeder fra dagen

 27. august – Luge og legedag i klynge 6

En meget varm sensommer dag  havde vi, i klynge 6, aftalt at skulle luge og lege. Lugningen var hurtigt overstået selv om vi ikke var mange, men vi var færre til legen. Vi legede ’To mand frem for en enke’ og ’Rødt lys stop’ både i en dansk og en amerikansk variant. Vi vil gentage denne form med både praktisk arbejde og leg, det er ikke kun børnene der synes det er sjovt, man bliver aldrig for gammel til at lege. Vi vil dog gerne være flere.

sam_0001-1

Se flere billeder fra Luge og legedag

11. august 2016 – Insektaften med Thomas Papeinsektaften11082016 SSP

Torsdag den 11. august blev der holdt insektaften i frugtlunden. Thomas Pape fortalte lærerigt og underholdende om insekterne – og om deres samspil med hinanden og med planterne.

Det var en for årstiden kold aften, så det var ikke det idéelle vejr til insektfangst, men et par strøg med insektnettet i græsset resulterede alligevel i en forbavsende mængde smådyr.

Vi synes det var så interessant, at vi vil prøve at gentage arrangementet næste år – gerne en sommer-søndageftermiddag.

Tak til Thomas Pape – i håb om at vi ses i frugtlunden næste sommer!

 14. juni 2016 – Leslåning i frugtlund

IMG_20160614_191541 (1)

Ved mødet i frugtlunden den 14. juni demonstrerede Erik leslåning for frugtlundens medlemmer.

Det ser ud til, at vi kan stable et høsletslav på benene – 11 af de fremmødte medlemmer gav udtryk for ønske om at deltage i leslåning. Det var meget positivt.

Det vil dog være dejligt hvis flere melder sig, så der er aktive fra alle klynger.

For alle der er interesserede eller overvejer om leslåning er noget for dem, er der mulighed for at prøve det i Storskoven den 25. juni ved følgende”Store høslæt og sommerfest ved Kildeengen” arrangement i Danmarks Naturfredningsforening. Klik her for flere detaljer

7. maj 2016 – Indvielse af frugtlunden

IMG_20160507_111917 (1)

Indlæg skrevet af Elsebet Bille

I strålende sol og blæst, blev frugtlunden officielt indviet. Vi havde tilsagn fra Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv og Turisme, om at deltage og gøre dagen festlig.

Vi startede med en fællessang; Ludvig Holstein; ’Det lysner over agers felt.’ Godt nok en efterårs sang, men en af de bedste, som omhandler æbler og hvad æbler kan, give mindelser om barndommens land, blot ved at få dem rakt. Der var mødt rigtig mange glade mennesker op. På grund af afbud fra formand og næstformand, grundet sygdom og familiefest, blev det Elsebet, som holdt indvielsestalen, ud over det faktuelle, om udvælgelse af arealet, økonomi og opdeling i klynger, antal medlemmer og den økologiske drift af lunden, arbejdet i udvalg og interessegrupper, kom hun også ind på bestyrelsens overordnede holdning, hvor ledetråden i alt er, æstetik frem for udbytte. Rustikke elementer for siddepladser, sten og flækkede træstammer. At karakteren for lunden er; spredte, fritvoksende træer og buske, hvor de enkeltes charme og særpræg værdsættes. Modsat en frugtplantage, hvor træerne står på lige rækker, hvor der sprøjtes og hvor udbyttet er vigtigt. Her i lejrefrugtlund gødes der ikke, men tilføres alene champost for jordforbedring. Målet er, at væksten og arbejdet skal hvile i en balance mellem yde og nyde i et fællesskab mennesker imellem, og med respekt for dyrelivet. I samarbejde mellem dyr og mennesker. Vi tolerere et vist tab til dyrene, råvildt, harer, mus, muldvarpe, mosegrise og bladlus, men som erstatning for tabet får vi hjælp af insekter, vilde bier, sommerfugle, mariehøns, regnorme og fugle.

Slår vi ordet LUND op i ordbog over det danske sprog, ser vi, at det bruges i betydningen offerlund, et helligt sted, en mindelund, et hvile for eftertanke. Lunden er et særligt plantemiljø for dyr og mennesker, et helle, hvor fantasien kan næres og sjælen plejes, hvor sanserne stimuleres. Her bliver der noget for ganen, øjet og næsen.

Tålmodighed er gartnerens største dyd. Alt tager tid, men vi kan vente, for vi ved det bliver rigtig godt. Lad os slutte med Johannes v. Jensens digt til sanserne.

Nu breder hylden / de svale hænder / mod sommermånen.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Solsorten fløjter / og vårvinden svulmer / igen, veninde.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Dernæst fik Grethe Saabye ordet og holdt en fin tale, hvor hun sluttede med en god nyhed, en ’ekstra gave’, stien langs frugtlunden mod Højbyvej er vedtaget, arbejdet vil blive påbegyndt denne sommer. Så gik vi til den udvalgte plads i klynge 4, hvor træet skulle plantes. Et Filippa træ i pæn højde, med navneskilt og påskrift om dato og ’plantet af Grethe Saabye’.

SAM_0015

Se alle billederne fra dagen

Bænkene ankommer!

SAM_0006

Se alle billederne og læs Elsebets beretning

1. maj pileflet af læhegn på opholdspladsen

Tak til alle der gav en hånd.

SAM_0003

Se flere billeder

Tak for et godt møde i torsdags!

Omkring 25 mødte op til Frugtlundens første general forsamling og efterfølgende medlemsmøde. På mødet blev der vedtaget nye vedtægter. Læs de nye vedtægter

Referat – generalforsamling i Lejre Økologiske Frugtlund 31. marts 2016

 

Et år gammel og nu med 76 medlemmer

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned. Hvis du fortsat ønsker medlemskab af frugtlunden for 2016, beder vi dig derfor indbetale 100 kr. pr. person til Spar Nord Bank reg.nr. 9011, kontonr. 4585158971.

Februar 2016

Der samles pil til pilehegn. Se flere billeder her.pil fældning - februar 4

25. januar 2016 – Lundens ‘Tingsted’

Mens jorden var frossen leverede og placerede kommunens flinke parkmedarbejdere 7 stor sten i en rundkreds i Frugtlunden – vi siger tak. Se alle billeder

Sten_0010

Økonomi status

Sidste år søgte vi Lejre Kommunes Pulje til Udvikling af Lokalområdet om yderligere kr 35 000 til borde og bænke. De bevilgede kr 15 000. Så nu har vi til en god begyndelse.

December 2015: Fuglekasser

30 pæle er blevet sat op til fuglekasser, som Lejre-Spejderne producerer. Når træerne bliver store nok, flyttes fuglekasserne over i træerne. Der er 15 kasser til spurve og 15 kasser til mejse. Læs mere om vores fuglekasser

SAM_0003 (1)

14 november 2015: Store Plantedag!

Så blev der plantet vi 97 frugttræer, 15 hyldebuske, 42 bærbuske, 12 enebærbuske og 25 æbleroser. Tak til alle der gav en hånd!

Se alle billederne her.

31. oktober 2015: Kridtedag

De forskellige klynger tegnes op. Se flere billeder.Kridtedag 7

23. oktober 2015: Her kommer Frugtlunden

Det første informationsskilt om hvad der var på færde til undrende forbipasserende blev sat op i Frugtlunden en sensommerdag i solskin – en måneds tid inden vi gik i gang med at grave huller.

IMG_20151023_135929

25. september 2015: Frivillig Fredag 2015

Marianne holdt et 2 minutters reklameindslag for Frugtlunden til Lejre Kommunes store Frivillig Fredag 2015 arrangement på Sonnerupgaard, hvor årets tema meget apropos var ’Grokraft for fællesskaber’.

IMG_20150925_190556

13. august 2015: Infomøde på Lejre Bibliotek

Frugtlunden havde en lille udstilling og informationsmøde på Lejre Bibliotek. Karina, Kirsten og Elsebet fra bestyrelsen fortalte om Frugtlunden, og krydrede med oplæsning af ’æble-digte’. Se flere billeder her.

IMG_20150813_191046

12. maj 2015: På besøg i Dumpedal

Medlemmer af Frugtlunden er på besøg i Dumpedal Frugtplantage en kølig forårsdag netop som træerne er begyndt at blomstre (fra venstre: ??, Karina, Gunnar, Per, Alison).

IMG_20150512_191534

12. februar 2015 – Inspektion af areal

Sammen med en repræsentant fra Parkforvaltningen inspicerede folkene fra Lejre Klimagruppe arealet som Lejre Kommune tilbød frugtlunden (fra venstre: Ulla, Karina, ??, Henrik, Alison, Rasmus, Philip).

IMG_20150212_152511

Solen skinnede på årets sidste Musik i Lunden arrangement

23. august 2020

Billeder fra årets tredje og sidste Musik i Lunden arrangementet. Stor tak til Visesheriffen Henrik og Thomas for den flotte musik! Tak til alle deltagere for sang (og dans!), tak til Lejre Kommune for støtte, og stor tak til vejrguderne, som har sørget for godt vejr og solskin hver eneste gang ☀️😎🍎🎵🙏

img_2839

IMG_20200823_171019IMG_20200823_165447

Billeder fra årets første Musik i Lunden

23. juni 2020

Solen skinnede og der blev sunget med hjælp fra brødrene Winthereik – Henrik og Thomas. Næste Musik i Lunden arrangement er den 19. juli kl. 16.30. Alle er velkomne!

img_2838img_2842img_2841img_2839

Fællesarbejde og  leslåning

14. juni 2020

Fællesarbejdsdag hvor der blev gravet, luget og slået med le 🙂

et102915926_2162227073922069_8265722258613621855_n104166698_283685202682408_2467456554949408251_n104335475_313809846284686_1598715941569653305_n103159983_2819583471497895_8946059145673193826_n104283660_3269166383307929_236920980612688536_nimg_5002

 

 

Se vores nye læhegn!

23. maj 2020

Nogle flittige medlemmer har brugt lørdag eftermiddag  på at pileflette et meget flot nyt læhegn, som erstatning for det gamle.

IMG_20200523_171034_01IMG_20200523_171037_01

100087992_721422645266864_1125081101392412672_n

Sæt kryds i kalenderen 19. juli!

Der skal vi holde en ekstra Musik i Lunden arrangement kl. 16.30-17.30, som erstatning for den der blev aflyst i maj.

Læs mere på vores Facebook side

image(1)

 

Bestyrelsesmøde i det fri, 13. maj 2020

MVIMG_20200512_195412

Frugtlundens bestyrelse rykkede ud i Frugtlunden i går aftes, hvor vi holdte et ganske hyggeligt og effektivt møde – med god afstand 😀

 

Musik i Lunden 31. maj er desværre aflyst

10. maj 2020

Med det fortsatte forsamlingsforbud på over 10 personer bliver vi desværre nødt til at aflyse det første Musik I lunden arrangement d. 31 maj. Indtil videre regner vi med at kunne synge sammen den 21. juni og 23. august. Der kommer selvfølgelig en ny dato i løbet af juni måned, som erstatning for d. 31 maj. Det bliver meldt ud snarest. 🍏🍎☀️

 

Generalforsamling og fællesspisning 2020

9. marts 2020

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning. Hvis ikke du var med, kan du klikke på linkene og læse bestyrelsens årsberetning og referat.

Køkkenholdet var i top form og lavede lækker svampe bourguignon til alle. Tak for maden og opbakningen fra alle der var med 🙂

MVIMG_20200309_202520MVIMG_20200309_190844MVIMG_20200309_190455MVIMG_20200309_194658

Kom til General Forsamling og fællesspisning!

Mandag den 9. marts i salen i Felix kl. 18

Mødet starter kl. 18 med efterfølgende fællesspisning ca. kl. 1915.  Det vil blive en hjemmelavet ret, som så vidt muligt er tilberedt af økologiske råvarer. – Pris 50 kr pr person.  Drikkevarer kan købes (øl/vand).

Tilmelding til fællesspisningen på sms til Charlotte Venzel mobil: 2012 4041 – eller på mail: charlotte.venzel@gmail.com.  50 kr pr. person på MobilePay til Charlotte. Skriv dit navn og det antal personer, du tilmelder og betaler for.

Man kan tilmelde sig fællesspisning uden at være medlem af Frugtlunden (men gæster til fællesspisning har ikke stemmeret ift. generalforsamlingen).

OBS: Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve Generalforsamlingen – kun fællesspisningen.  🙂

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed.

 1. Fremlæggelse af  bestyrelses årsberetning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
 3. Fastsættelse af kontingent for 2020
 4. Valg af bestyrelse, Lisbeth Kjæreby Pedersen og Charlotte Venzel Holther er på valg, men villige til genvalg. Vedtægterne anbefaler 5 til 9 medlemmer.
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt.

Husk kontingent 2020

2. februar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2020 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Nytårskur 2020

Mandag den 6. januar kl. 19.30 inviteres alle medlemmer til nytårskur i Fløjen i Felix.
Vi spiser kager, drikker cider og drøfter vigtige emner for Frugtlunden i 2020, blandt andet fællesspisning og nye sange til Musik i Lunden.

IMG_20190110_082200

 

God jul og godt nytår!

22. december 2019

På årets næstkorteste dag er der gråvejr over frugtlund. Men lige så stille begynder lyset at vende tilbage og endnu bedre – det er snart jul! 🎄
Tak for opbakningen i 2019. Vi ser frem til mange hyggelige timer i lunden i 2020. God jul og godt nytår til alle🍎

MVIMG_20191222_105757

 

Nye træer og buske i klynge 4

17. november 2019

Der var stor tilfredshed med de nye træer og buske i klynge 4. Efter velgennemført plantning blev der spist hjemmelavede æbleskiver 🙂
 
IMG_4453 (1)IMG_4523IMG_2509

 

Se vores nye opslagstavle!

21. september 2019

Den længe ønsket opslagstavle er nu på plads op i Frugtlunden! Selvom vi er meget glade for digital kommunikation, bliver det også skønt med en helt analog og gammeldags kommunikation form til forbipasserende og besøgende i Frugtlunden.

 

Lejre Økologiske Høstfestival

14. september 2019

Billeder fra en super dag ved Felix til årets høstfestival.

image(1)imageIMG_4402imageimage(1)image(2)IMG_4398

 

Syltetøj fra egne solbær

4. august 2019

Klynge 4 nyder frugten af deres hårde arbejde – solbærsyltetøj lavet af solbær fra egen klynge 💪😃

IMG_4188IMG_4189

Musik i Lunden, 16. juni

Endnu en skøn stemningsfuld sangaften i Frugtlunden. Vi sang igennem flere sange fra den danske sangskat, fra skolesange til midsommervisen – og selv fuglene kvidrede med fra træerne rundt omkring.
1000-tak til Henrik Winthereik Mathorne og Thomas for den smukke musik – og ikke mindst til Thomas for den flotte guitarsolo. Vi glæder os allerede til næste gang den 11. august!

4204056521820701461_USEIMG_5855_USEimageimage(1)MVIMG_20190616_183740IMG_5860_USEIMG_5863_USE

 

19. maj 2019

Sikke en fantastisk aften for vores første Musik i Lunden fællessangsarrangement. Der mødte over 50 sanglade mennesker i alle aldre (og nogle hunde ) op og vi sang alt fra klassiske danske viser til Beatles til Lyse Nætter. Og mens vi nød sangen, guitarakkompagnementet og stemningen skinnede solen smukt over os i Frugtlunden ☀️🎶.

Vi gentager arrangementet – forhåbentligt også vejret – den 16. juni, igen kl. 19-20. Inden da sørger vi for flere sanghæfter, så flere kan synge med. Sæt kryds i kalenderen og tag gerne venner og naboer med!

https://www.facebook.com/events/661377837654989/

PANO_20190519_191825IMG_20190519_194148PANO_20190519_185933

 

Vi inviterer til fællessang i frugtlunden

16. maj 2019

Vi synger højskolesange og nyere viser. Der vil være guitarakkompagnement, sanghæfter og forsanger. Tag gerne venner, familie, naboer og kollegaer med. Alle er velkomne!

Denne er den første af tre sangaftener. De andre aftener finder sted søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august kl. 19. Arrangementerne er støttet af Lejre Kommune, børne- og kulturpulje.

Håber vi ses! 🙂

elderflower

Insekthotellet klar til indflyttere

3.maj 2019

Så står det nye insekthotel klar til dets indflyttere 😃 Medlemmerne i klynge 1 har haft travlt med grave, save og bore, for at bygge et højt fritstående insekthotel. Hotellet består både af store og mindre sten, store nedgravede stolper og træstykker med forborede huller, samt masser af kviste, bambusrør, uld, pil mv. Således, at det forhåbentlig kan tiltrække mange forskellige insekter. 🐝🐝

Insekthotel_klynge 1_1Insekthotel_klynge 1_2Insekthotel_klynge 1_3Insekthotel_klynge 1_4Insekthotel_klynge 1_5

 

Kom til fællesarbejde på søndag 5. maj

Der er forår i luften! Solen skinner, fuglene synger og træerne blomstrer. Kom og bidrag til den gode stemning søndag kl. 10 hvor der er fællesarbejde i Frugtlunden. 🍎☀️🌸Der er behov for ekstra hænder, så tag gerne naboen med 😃

IMG_20190429_185559.jpg

 

Generalforsamling og fællesspisning, 18. marts

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning, hvor vi nød indisk mad lavet af et stærkt team i køkkenet 🙂 Det må være starten på en ny tradition!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Musik i Lunden

5. februar 2019

Selvom sommeren virker langt væk, er vi begyndt at glæde os til de lyse aftener og vores fællessang koncept ‘Musik i Lunden’.

Datoerne til 3 sangaftener er nu fastlagt og der må gerne sættes kryds i kalenderen søndag d. 19. maj, søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august fra kl. 19-20 hver gang. Alle sangglade af alle aldre er velkomne til at være med.

Lige nu tænker vi på sangene, der skal med i sanghæftet. Hvis du har et ønske – en smuk dansk vise, et yndlings Kim Larsen nummer, eller noget helt tredje, så send os gerne en besked! 🍎😀🎵🎶

Koldmenflot2

 

Husk kontingent 2019!

2. januar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2019 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt senest 10. marts 2019 på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Mød de nye tilflyttere!

I slutningen af oktober tjekkede Søren Peter alle fuglekasserne for at se, om de har været beboet. I 4 af kasserne var der fuldt færdige reder og i tre andre var der begyndt på en rede. Den ene af kasserne var beboet af skovspurve, de sad på taget og nød det gode vejr.

2018-10-28_Skovspurv12018-10-28_Skovspurv22018-10-28_Skovspurv3

 

 

Musik i Lunden 2019

Stor tak til Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje som har givet Frugtlunden penge til et nyt koncept ”Musik i Lunden”. Det er et forsøgsprojekt, som går ud på at holde tre fællessangarrangementer i Frugtlunden næste sommer. De vil være åbne for alle sangglade i Lejre og har til formål at skabe mere interesse og liv om Lejre Frugtlund.

Så mens nætterne bliver længere og varmen forsvinder, er vi allerede så småt begyndt at glæde os til at hilse forår og sommeren velkommen med sang. Datoer og mere info følger her og på vores Facebook side .

Og hvis du allerede nu har et forslag til en sang, som skal med på programmet – send endelig besked.



Fællesarbejde 16. september

Efter sommerens varme er der kommet gang vækst af træerne, græsset og ukrudt. Og nu kan vi se træer som bærer både æbler og blomster. I søndags mødtes ca. 20 medlemmer og der blev der slået græs med vores fine græsslåmaskine og luget rundt om træerne. Langt de fleste træer har overlevet sommerens tørke og de mange mosegrise men i alt er ca. 15 træer og buske gået ud.

20180916_105206
Et Nørregårdsæbletræ i klynge 1

 

IMG_3412
Æbler i klynge 4

 

IMG_3414
Blomster på træet i klynge 4

 

IMG_3416
Der arbejdes i klynge 5

Lejre Økologiske Høstmarked 2018

8. september 2018

Der var god stemning og masse at se og lave til årets økologiske høstmarked ved Felix. I vores bod kunne de forbipasserende møde os til en snak om frugtlund, smage på forskellige sorter æbler og deltage i Frugtlunds ‘Tip en 13’er’ quiz – som viste sig at være meget populær 🙂 Hvis ikke du prøvede den, kommer den på websitet i en online version snart!

Image-1IMG_20180908_153319 (1)

Natsommerfugl blodplet

Tekst og billeder af Søren Peter Pinnerup

På arbejdsdagen – 24.06.2018 – blev der i Klynge 4 fire fundet larver af den smukke natsommerfugl Blodplet. Larverne er meget lette at kende med deres tigeragtige orangegule og sorte tværstriber og de lever udelukkende på Eng-Brandbæger. Derfor lader vi også nogle Eng-Brandbærere stå, så larverne har noget at leve af.

Blodplet
Blodpletlarven er let kendelig på de sorte og orangegule striber.

Blodplet er en af de natsværmere der flyver om dagen, i maj-juni på solrige dage. Den flyver ikke særlig hurtigt, men da den er giftig, behøver den heller ikke være bange for at blive taget af en fugl.  Giften stammer fra Eng-Brandbæger som larverne jo udelukkende lever på. Den er ret almindelig og kan findes i hele landet.

Blodplet2
Blodpletlarver på Eng-Brandbæger, Lejre Økologiske Frugtlund, 24. juni 2018

 

Blodplet3
Blodplet, Højby – 7. juni 2012

 

Endnu en vellykket arbejdsdag

24. juni, 2018

Tak for indsatsen til alle der var med. Vi mødes igen næste lørdag kl. 10 for at gøre arbejdet færdigt.

 

IMG_3004IMG_2999IMG_3002IMG_3006IMG_3007IMG_3008

Hygge i klynge 4

15. juni 2018 – Inden regnvejr kom blev der spist, hygget og arbejdet i klynge 4.

IMG_2972IMG_2971 2

 

10. juni 2018, Godt gået O’Malley!

I formiddags kom dette pragteksemplar af en kat hjem til Vinkelvej 6 med en mosegris i munden.

IMG_5153
En tørstig O’Malley efter jagten

 

IMG_1500
Frugtlunds helt

Det sidste stykke tid har vi kæmpet mod mosegrisene, som elsker at spise rødderne af vores træer og har fået flere af træerne til at gå ud. I år prøver vi at holde græsset kort, så mosegrisene ikke kan gemme sig og for at gøre det nemmere for katte og rovfugle at gå ind i kampen. Dejligt at se, at denne strategi virker! 

Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Sådan ser en mosegris ud

 

 

Åh nej – der er mosegrise i frugtlunden, 30. maj 2018

Der er desværre efterhånden gået nogle træer ud i klynger 2, 3, og 4. Det er højst sandsynligt mosegrise, som elsker at spise de friske rødder.
 
IMG_1369
Et trist syn
 
 
Mosegrise er ret truende for frugtlunden, fordi de formerer sig hurtigt og lave tunnelsystemer som kan bruges af andre mosegrise. Imodsætning til muldvarper (som er gode for frugtlunden) laver mosegrisene ingen bunker med jord – kun huller og et tunnelsystem som gør jorden ujævn.
 
 
Der er forskellige måder at udrydde mosegrise. Det sidste stykke tid har vi prøvet med fælder – dog uden held. Katte og rovfugle som ugler og falke skulle også være effektivt. Derfor sat vi et uglehus op ved Rynkebjerggårdsvej. Klynge 2 har brugt karbid gasser i tunnelerne, men det er for tidligt at se om det virker.
 
Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Kampklare med karbid, handsker og vandkande
 
Vi bliver nødt til at lave en fælles indsats omkring dette, så mosegrisenene ikke flygter fra den ene klynge til den anden, og sender problemerne videre.
 
 
Det kan ses at der er flest spor efter mosegrisene, der hvor græsset er højest.
 
Derfor anbefaler vi at hver klynge holde græsset i deres klynge kort og græsset bliver fjernet. Jo kortere græsset, jo færre steder er der for mosegrisene at gemme sig!
 
 
 
Vores nye plæneklipperen er desværre til reparation.  Når den er tilbage sender vi en besked – forhåbentligt snart.
 
 Imellemtiden kan man bruge leerne som står hos Elsebeth.
 
Hvis man finder huller i klyngen og vil gerne prøve med karbidgasser, har vi også 3 bøtter. Tag kontakt til Polly 2068 1312.

 

Arbejdsdag 6. maj 2018

Solen skinnede og der blev arbejdet og hygget. Her er et par billeder fra en dejlig formiddag.IMG_1287klynge2IMG_20180506_113943

 

 

20. april 2018

IMG_1240

På en dejlig varm forårsdag er Elsebeth og Birgitte i gang med at flette det 4. og sidste læhegn. Når det står færdig, vil det være det perfekte sted til at nyde formiddagssolen i frugtlunden.

 

Tak for indsatsen i lørdags!

16. april 2018 – Nedenunder er billeder fra en vellykket arbejdsdag, hvor frugtlunden blev  luget, ordnet og gjort forårsklar. Den nye græsslåmaskine blev præsenteret og er nu taget i brug. Snart kommer der nogle retningslinjer omkring brug af græsslåmaskinen, som vil bliver sendt ud til alle medlemmer.

Fra bestyrelsesens side beklager vi, at der var lidt forvirring omkring datoen. Den blev ændret og den nye dato sendt ud med referat fra generalforsamlingen, men desværre kom beskeden ikke ud til alle medlemmer.

Næste fælles forårslugning er 1,5-2 timer søndag d. 6. maj kl. 10.

IMG_4335IMG_4338IMG_4339IMG_4343IMG_20180414_110153x

 

Medlemsmøde og nytårskur

torsdag 11. januar 2018 – Atelieret på Felix, kl. 19.00-21.00.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt, for at byde det nye år velkommen og diskutere hvordan frugtlundsarbejdet i 2018 skal forløbe.

Mødet bliver holdt i Atelieret på Felix.

 
Se diskussionsoplæggene

30. november 2017, Giv et års medlemskab af frugtlunden som gave!

 
I år er der speciel mulighed for at give et medlemskab til frugtlunden i gave. Det koster 100,- og består af en lille pakke med et kort med info om frugtlunden, nogle fine postkort og en lille poseGavekort Skabiose frø, som gror i Frugtlunden.
 
Modtageren kan tilmelde sig i foreningen ved at oplyse navn, email-adresse og gavekort nummer. Hvis ikke modtageren har lyst til at være medlem, bliver beløbet en donation.
 
Gavemedlemskabet kan købes via MobilePay ved at overføre kr. 100 til 47125 eller ved bankoverførsel til konto nummer 9011 4585158971
 
Husk at sende en besked til lejrefrugtlund@gmail.com med dit navn og adresse, så kortet kan afleveres til dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. oktober 2017, Tak for indsats med høslæt.

Det ser ud som om vi er nu i mål  for i år!

Vi har fået nogle forskellige tilbagemelding vedr. leslåning. Nogle syntes det var sjovt, andre at det var uoverkommeligt. Derfor har vi besluttet os at fortsætte med leer næste år, samtidig med at investere i en ordentlig plæneklipper. Det vil gøre det nemmere for dem der vil have maskinkraft. Den vil også kunne bruges til at vedligeholde stierne, som klyngerne er begyndt at etablere imellem træerne.

Græsset er nu lagt i bunker og skal køres væk. Det vil være dejligt hvis der var nogen med en trailer der kunne køre et læs eller to væk inden vinter 🙂

IMG_0214IMG_0315

 

Første høslæt! 10. september 2017

Leslåning i det fineste efterårsvejr. Vi blev langtfra færdig, så alle der har lyst får chancen igen. Tak til alle der var med til at give en hånd til den alleførste høslæt i frugtlunden.

SAM_0001
Først bliver der forklaret…

 

SAM_0004
Leen slibes

 

SAM_0011
Der arbejdes…

 

SAM_0010
og rives…

 

SAM_0017
Til sidst en velfortjent kaffe og spisepause!

Biodiversiteten i Frugtlunden

19. august 2017. Der indsamles frø fra vilde planter ved grusgraven, så vi kan hjælpe biodiversiteten i Frugtlunden lidt på vej. Tak til de fremmødte 🙂

IMG_20170819_144530x (1)

 

IMG_20170819_093937x
Bestøverne havde ikke de bedste betingelser i foråret 2017, så der er ikke mange frugter på træerne – dog med en enkelt undtagelse. Foto: Per Nørgård

 

Plantebestemmelse og frøsamling

blåhat med køllesværmere 3

I frugtlunden ønsker vi flere vilde blomsterplanter, der tiltrækker bier og sommerfugle. Vi kan se

lv samle frø af mange af de næ

vnte planter i lokalområdet – bl.a i den gamle grusgrav nær frugtlunden. Derfor inviterer vi til:

Plantebestemmelse den 8. juli og til

Frøindsamling den 19. august.

Begge dage mødes vi på frugtlundens opholdsplads kl 14. Inger og Marianne er guider.

Download listen: Engplanter til lunden m fotos

20. maj 2017,

Fuglene er ankommet!

Nu er der musvitter i en af fuglekasserne i klynge 2. Tak til Søren Peter Pinnerup for de flotte billeder.

2017-05-18_Musvit12017-05-18_Musvit22017-05-18_Musvit3

 

Tak til alle der gav en hånd til arbejdsdag!

9. maj 2017, I lørdags blev frugtlunden luget og gjort klar til sommeren. Der blev også sat pæle i jorden til et nyt læhegn. Tak til alle de fremmødte for en god indsats!

IMG_20170506_105930x
Starten af læghegnet

 

IMG_20170506_110430x
Fuglebad klar til fuglene

Nye fuglebade

5. april 2017, Fuglene i frugtlunden kan se frem til at bade i dette flotte fuglebad lavet af Bruce Kiely og Per Nørgaard.

218

IMG_0571

 

Klynge 1 fremmer biodiversitet

December 2016, På en lun december dag arbejdede medlemmerne af klynge 1 på at fremme biodiversitet ved  at fjerne græs, fylde sand og sprede frø  fra vilde planter.

img_20161210_133545

 

Besøg hos Nonnetit

Søndag den 25/9 var Hans-Kristian Sørensen og Per Nørgård på inspirationsbesøg hos Æbleværkstedet Nonnetit i Odsherred i strålende sol. Nonnetit er både en gammel æblesort, en forening og et værksted.p1060413x

I et samarbejde med Pometet ved Taastrup har foreningen Nonnetit fået støtte til at plante og passe en lille plantage med historiske æbletræer fra Vestsjælland ved Malergården. Det er Fødevare & Erhverv som ønsker at bevare de plantegenetiske ressourcer – herunder sjældne, gamle æbletræer. Værkstedet er indrettet hos den lokale ildsjæl Peter Møller. Her kan man bl.a. moste sine æbler. Værkstedet står desuden for produktion og salg af æbletræet Nonnetit og for forskellige æble-relaterede aktiviteter, herunder smagsprøver af de forskellige æblesorter.

p1060399xp1060414xp1060411xp1060405x

Ud over æbleværkstedet har de samme personer taget forskellige initiativer til naturoplevelser i området – herunder vandrestier og shelter-pladser.

40 norske gæster til æblespisning i Frugtlunden

sam_0001

Vi har en drøm om at frugtlunden bliver:

– en lund hvor fællesskabet trives som arbejdsfællesskab

– en lund til leg og eftertanke for store og små

– en lund der er offentlig tilgængelig til korte eller længere ophold

– en lund som er forankret i lokalbefolkningen

– eller bare en Frugtlund som kan meget mere end at bære frugt.

Dette og meget mere blev de norske gæster fra Gudbrandsdalens Kommune underholdt med ved deres besøg  den 13. oktober.

Besøget var kommet i stand gennem Lejre Kommune der ønskede at vise  nogle af de mange økologiske initiativer i Lejre Kommune  til de besøgende nordmænd.

Frugtlunden blev vist som et eksempel på et samarbejde mellem borgere og kommune om at etablere et offentligt  tilgængeligt sted naturligt forankret i lokalbefolkningen.

Nordmændene blev underholdt om hvordan Frugtlunden er kommet fra ide til virkelighed og hvordan vi i denne fase var blevet rigtig godt støttet af Lejre kommune.

Uden penge ingen æbler og uden aktive medlemmer heller ingen frugtlund.

De besøgende hørte om  arbejdsdagene  og de initiativer og tanker vi har gjort os om  at understøtte en god variation og mangfoldighed  i plante- og dyreliv.

Der blev budt på smagsprøver inden de 40 nordmænd med Grethe Såbye, medlem af Lejre Kommunalbestyrelse i bus drog videre.

Frugtlunden var repræsenteret af Elsebet og Hans-Kristian

.

sam_0003

 

8. september – Eventyrfortælledag i frugtlundensam_0022

I strålende sol og næsten ingen vind, kom ’de store børnehavebørn’ fra Røglebakkens børnehave på besøg i lunden torsdag d. 8. september 2016. De var inviteret til en eventyrfortælling frit efter H.C. Andersen. ”Hvad fatter gør, er altid det rigtige”. Fortællingen blev understøttet af tegnede og klippede karton figurer. Alt særdeles hjemmelavet, men godt og positivt modtaget af de søde børn. Eventyret er ikke mere underfundigt, end børnehavebørn godt kan se komikken i de dårlige byttehandler. De kendte godt rådne æbler, og vi fik også snakket lidt om lundens små træer, som bare skal have ro til at gro og sikkert vil have mange æbler at byde på, når de går i 2. klasse. De fik en folder med hjem, så kan deres forældre læse lidt om frugtlunden.

Se flere billeder fra dagen

 27. august – Luge og legedag i klynge 6

En meget varm sensommer dag  havde vi, i klynge 6, aftalt at skulle luge og lege. Lugningen var hurtigt overstået selv om vi ikke var mange, men vi var færre til legen. Vi legede ’To mand frem for en enke’ og ’Rødt lys stop’ både i en dansk og en amerikansk variant. Vi vil gentage denne form med både praktisk arbejde og leg, det er ikke kun børnene der synes det er sjovt, man bliver aldrig for gammel til at lege. Vi vil dog gerne være flere.

sam_0001-1

Se flere billeder fra Luge og legedag

11. august 2016 – Insektaften med Thomas Papeinsektaften11082016 SSP

Torsdag den 11. august blev der holdt insektaften i frugtlunden. Thomas Pape fortalte lærerigt og underholdende om insekterne – og om deres samspil med hinanden og med planterne.

Det var en for årstiden kold aften, så det var ikke det idéelle vejr til insektfangst, men et par strøg med insektnettet i græsset resulterede alligevel i en forbavsende mængde smådyr.

Vi synes det var så interessant, at vi vil prøve at gentage arrangementet næste år – gerne en sommer-søndageftermiddag.

Tak til Thomas Pape – i håb om at vi ses i frugtlunden næste sommer!

 14. juni 2016 – Leslåning i frugtlund

IMG_20160614_191541 (1)

Ved mødet i frugtlunden den 14. juni demonstrerede Erik leslåning for frugtlundens medlemmer.

Det ser ud til, at vi kan stable et høsletslav på benene – 11 af de fremmødte medlemmer gav udtryk for ønske om at deltage i leslåning. Det var meget positivt.

Det vil dog være dejligt hvis flere melder sig, så der er aktive fra alle klynger.

For alle der er interesserede eller overvejer om leslåning er noget for dem, er der mulighed for at prøve det i Storskoven den 25. juni ved følgende”Store høslæt og sommerfest ved Kildeengen” arrangement i Danmarks Naturfredningsforening. Klik her for flere detaljer

7. maj 2016 – Indvielse af frugtlunden

IMG_20160507_111917 (1)

Indlæg skrevet af Elsebet Bille

I strålende sol og blæst, blev frugtlunden officielt indviet. Vi havde tilsagn fra Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv og Turisme, om at deltage og gøre dagen festlig.

Vi startede med en fællessang; Ludvig Holstein; ’Det lysner over agers felt.’ Godt nok en efterårs sang, men en af de bedste, som omhandler æbler og hvad æbler kan, give mindelser om barndommens land, blot ved at få dem rakt. Der var mødt rigtig mange glade mennesker op. På grund af afbud fra formand og næstformand, grundet sygdom og familiefest, blev det Elsebet, som holdt indvielsestalen, ud over det faktuelle, om udvælgelse af arealet, økonomi og opdeling i klynger, antal medlemmer og den økologiske drift af lunden, arbejdet i udvalg og interessegrupper, kom hun også ind på bestyrelsens overordnede holdning, hvor ledetråden i alt er, æstetik frem for udbytte. Rustikke elementer for siddepladser, sten og flækkede træstammer. At karakteren for lunden er; spredte, fritvoksende træer og buske, hvor de enkeltes charme og særpræg værdsættes. Modsat en frugtplantage, hvor træerne står på lige rækker, hvor der sprøjtes og hvor udbyttet er vigtigt. Her i lejrefrugtlund gødes der ikke, men tilføres alene champost for jordforbedring. Målet er, at væksten og arbejdet skal hvile i en balance mellem yde og nyde i et fællesskab mennesker imellem, og med respekt for dyrelivet. I samarbejde mellem dyr og mennesker. Vi tolerere et vist tab til dyrene, råvildt, harer, mus, muldvarpe, mosegrise og bladlus, men som erstatning for tabet får vi hjælp af insekter, vilde bier, sommerfugle, mariehøns, regnorme og fugle.

Slår vi ordet LUND op i ordbog over det danske sprog, ser vi, at det bruges i betydningen offerlund, et helligt sted, en mindelund, et hvile for eftertanke. Lunden er et særligt plantemiljø for dyr og mennesker, et helle, hvor fantasien kan næres og sjælen plejes, hvor sanserne stimuleres. Her bliver der noget for ganen, øjet og næsen.

Tålmodighed er gartnerens største dyd. Alt tager tid, men vi kan vente, for vi ved det bliver rigtig godt. Lad os slutte med Johannes v. Jensens digt til sanserne.

Nu breder hylden / de svale hænder / mod sommermånen.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Solsorten fløjter / og vårvinden svulmer / igen, veninde.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Dernæst fik Grethe Saabye ordet og holdt en fin tale, hvor hun sluttede med en god nyhed, en ’ekstra gave’, stien langs frugtlunden mod Højbyvej er vedtaget, arbejdet vil blive påbegyndt denne sommer. Så gik vi til den udvalgte plads i klynge 4, hvor træet skulle plantes. Et Filippa træ i pæn højde, med navneskilt og påskrift om dato og ’plantet af Grethe Saabye’.

SAM_0015

Se alle billederne fra dagen

Bænkene ankommer!

SAM_0006

Se alle billederne og læs Elsebets beretning

1. maj pileflet af læhegn på opholdspladsen

Tak til alle der gav en hånd.

SAM_0003

Se flere billeder

Tak for et godt møde i torsdags!

Omkring 25 mødte op til Frugtlundens første general forsamling og efterfølgende medlemsmøde. På mødet blev der vedtaget nye vedtægter. Læs de nye vedtægter

Referat – generalforsamling i Lejre Økologiske Frugtlund 31. marts 2016

 

Et år gammel og nu med 76 medlemmer

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned. Hvis du fortsat ønsker medlemskab af frugtlunden for 2016, beder vi dig derfor indbetale 100 kr. pr. person til Spar Nord Bank reg.nr. 9011, kontonr. 4585158971.

Februar 2016

Der samles pil til pilehegn. Se flere billeder her.pil fældning - februar 4

25. januar 2016 – Lundens ‘Tingsted’

Mens jorden var frossen leverede og placerede kommunens flinke parkmedarbejdere 7 stor sten i en rundkreds i Frugtlunden – vi siger tak. Se alle billeder

Sten_0010

Økonomi status

Sidste år søgte vi Lejre Kommunes Pulje til Udvikling af Lokalområdet om yderligere kr 35 000 til borde og bænke. De bevilgede kr 15 000. Så nu har vi til en god begyndelse.

December 2015: Fuglekasser

30 pæle er blevet sat op til fuglekasser, som Lejre-Spejderne producerer. Når træerne bliver store nok, flyttes fuglekasserne over i træerne. Der er 15 kasser til spurve og 15 kasser til mejse. Læs mere om vores fuglekasser

SAM_0003 (1)

14 november 2015: Store Plantedag!

Så blev der plantet vi 97 frugttræer, 15 hyldebuske, 42 bærbuske, 12 enebærbuske og 25 æbleroser. Tak til alle der gav en hånd!

 

Se alle billederne her.

31. oktober 2015: Kridtedag

De forskellige klynger tegnes op. Se flere billeder.Kridtedag 7

23. oktober 2015: Her kommer Frugtlunden

Det første informationsskilt om hvad der var på færde til undrende forbipasserende blev sat op i Frugtlunden en sensommerdag i solskin – en måneds tid inden vi gik i gang med at grave huller.

IMG_20151023_135929

25. september 2015: Frivillig Fredag 2015

Marianne holdt et 2 minutters reklameindslag for Frugtlunden til Lejre Kommunes store Frivillig Fredag 2015 arrangement på Sonnerupgaard, hvor årets tema meget apropos var ’Grokraft for fællesskaber’.

IMG_20150925_190556

13. august 2015: Infomøde på Lejre Bibliotek

Frugtlunden havde en lille udstilling og informationsmøde på Lejre Bibliotek. Karina, Kirsten og Elsebet fra bestyrelsen fortalte om Frugtlunden, og krydrede med oplæsning af ’æble-digte’. Se flere billeder her.

IMG_20150813_191046

12. maj 2015: På besøg i Dumpedal

Medlemmer af Frugtlunden er på besøg i Dumpedal Frugtplantage en kølig forårsdag netop som træerne er begyndt at blomstre (fra venstre: ??, Karina, Gunnar, Per, Alison).

IMG_20150512_191534

12. februar 2015 – Inspektion af areal

Sammen med en repræsentant fra Parkforvaltningen inspicerede folkene fra Lejre Klimagruppe arealet som Lejre Kommune tilbød frugtlunden (fra venstre: Ulla, Karina, ??, Henrik, Alison, Rasmus, Philip).

IMG_20150212_152511

Solen skinnede på årets sidste Musik i Lunden arrangement

23. august 2020

Billeder fra årets tredje og sidste Musik i Lunden arrangementet. Stor tak til Visesheriffen Henrik og Thomas for den flotte musik! Tak til alle deltagere for sang (og dans!), tak til Lejre Kommune for støtte, og stor tak til vejrguderne, som har sørget for godt vejr og solskin hver eneste gang ☀️😎🍎🎵🙏

img_2839

IMG_20200823_171019IMG_20200823_165447

Billeder fra årets første Musik i Lunden

23. juni 2020

Solen skinnede og der blev sunget med hjælp fra brødrene Winthereik – Henrik og Thomas. Næste Musik i Lunden arrangement er den 19. juli kl. 16.30. Alle er velkomne!

img_2838img_2842img_2841img_2839

Fællesarbejde og  leslåning

14. juni 2020

Fællesarbejdsdag hvor der blev gravet, luget og slået med le 🙂

et102915926_2162227073922069_8265722258613621855_n104166698_283685202682408_2467456554949408251_n104335475_313809846284686_1598715941569653305_n103159983_2819583471497895_8946059145673193826_n104283660_3269166383307929_236920980612688536_nimg_5002

 

 

Se vores nye læhegn!

23. maj 2020

Nogle flittige medlemmer har brugt lørdag eftermiddag  på at pileflette et meget flot nyt læhegn, som erstatning for det gamle.

IMG_20200523_171034_01IMG_20200523_171037_01

100087992_721422645266864_1125081101392412672_n

Sæt kryds i kalenderen 19. juli!

Der skal vi holde en ekstra Musik i Lunden arrangement kl. 16.30-17.30, som erstatning for den der blev aflyst i maj.

Læs mere på vores Facebook side

image(1)

 

Bestyrelsesmøde i det fri, 13. maj 2020

MVIMG_20200512_195412

Frugtlundens bestyrelse rykkede ud i Frugtlunden i går aftes, hvor vi holdte et ganske hyggeligt og effektivt møde – med god afstand 😀

 

Musik i Lunden 31. maj er desværre aflyst

10. maj 2020

Med det fortsatte forsamlingsforbud på over 10 personer bliver vi desværre nødt til at aflyse det første Musik I lunden arrangement d. 31 maj. Indtil videre regner vi med at kunne synge sammen den 21. juni og 23. august. Der kommer selvfølgelig en ny dato i løbet af juni måned, som erstatning for d. 31 maj. Det bliver meldt ud snarest. 🍏🍎☀️

 

Generalforsamling og fællesspisning 2020

9. marts 2020

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning. Hvis ikke du var med, kan du klikke på linkene og læse bestyrelsens årsberetning og referat.

Køkkenholdet var i top form og lavede lækker svampe bourguignon til alle. Tak for maden og opbakningen fra alle der var med 🙂

MVIMG_20200309_202520MVIMG_20200309_190844MVIMG_20200309_190455MVIMG_20200309_194658

Kom til General Forsamling og fællesspisning!

Mandag den 9. marts i salen i Felix kl. 18

Mødet starter kl. 18 med efterfølgende fællesspisning ca. kl. 1915.  Det vil blive en hjemmelavet ret, som så vidt muligt er tilberedt af økologiske råvarer. – Pris 50 kr pr person.  Drikkevarer kan købes (øl/vand).

Tilmelding til fællesspisningen på sms til Charlotte Venzel mobil: 2012 4041 – eller på mail: charlotte.venzel@gmail.com.  50 kr pr. person på MobilePay til Charlotte. Skriv dit navn og det antal personer, du tilmelder og betaler for.

Man kan tilmelde sig fællesspisning uden at være medlem af Frugtlunden (men gæster til fællesspisning har ikke stemmeret ift. generalforsamlingen).

OBS: Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve Generalforsamlingen – kun fællesspisningen.  🙂

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed.

 1. Fremlæggelse af  bestyrelses årsberetning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
 3. Fastsættelse af kontingent for 2020
 4. Valg af bestyrelse, Lisbeth Kjæreby Pedersen og Charlotte Venzel Holther er på valg, men villige til genvalg. Vedtægterne anbefaler 5 til 9 medlemmer.
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt.

Husk kontingent 2020

2. februar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2020 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Nytårskur 2020

Mandag den 6. januar kl. 19.30 inviteres alle medlemmer til nytårskur i Fløjen i Felix.
Vi spiser kager, drikker cider og drøfter vigtige emner for Frugtlunden i 2020, blandt andet fællesspisning og nye sange til Musik i Lunden.

IMG_20190110_082200

 

God jul og godt nytår!

22. december 2019

På årets næstkorteste dag er der gråvejr over frugtlund. Men lige så stille begynder lyset at vende tilbage og endnu bedre – det er snart jul! 🎄
Tak for opbakningen i 2019. Vi ser frem til mange hyggelige timer i lunden i 2020. God jul og godt nytår til alle🍎

MVIMG_20191222_105757

 

Nye træer og buske i klynge 4

17. november 2019

Der var stor tilfredshed med de nye træer og buske i klynge 4. Efter velgennemført plantning blev der spist hjemmelavede æbleskiver 🙂
 
IMG_4453 (1)IMG_4523IMG_2509

 

Se vores nye opslagstavle!

21. september 2019

Den længe ønsket opslagstavle er nu på plads op i Frugtlunden! Selvom vi er meget glade for digital kommunikation, bliver det også skønt med en helt analog og gammeldags kommunikation form til forbipasserende og besøgende i Frugtlunden.

 

Lejre Økologiske Høstfestival

14. september 2019

Billeder fra en super dag ved Felix til årets høstfestival.

image(1)imageIMG_4402imageimage(1)image(2)IMG_4398

 

Syltetøj fra egne solbær

4. august 2019

Klynge 4 nyder frugten af deres hårde arbejde – solbærsyltetøj lavet af solbær fra egen klynge 💪😃

IMG_4188IMG_4189

Musik i Lunden, 16. juni

Endnu en skøn stemningsfuld sangaften i Frugtlunden. Vi sang igennem flere sange fra den danske sangskat, fra skolesange til midsommervisen – og selv fuglene kvidrede med fra træerne rundt omkring.
1000-tak til Henrik Winthereik Mathorne og Thomas for den smukke musik – og ikke mindst til Thomas for den flotte guitarsolo. Vi glæder os allerede til næste gang den 11. august!

4204056521820701461_USEIMG_5855_USEimageimage(1)MVIMG_20190616_183740IMG_5860_USEIMG_5863_USE

 

19. maj 2019

Sikke en fantastisk aften for vores første Musik i Lunden fællessangsarrangement. Der mødte over 50 sanglade mennesker i alle aldre (og nogle hunde ) op og vi sang alt fra klassiske danske viser til Beatles til Lyse Nætter. Og mens vi nød sangen, guitarakkompagnementet og stemningen skinnede solen smukt over os i Frugtlunden ☀️🎶.

Vi gentager arrangementet – forhåbentligt også vejret – den 16. juni, igen kl. 19-20. Inden da sørger vi for flere sanghæfter, så flere kan synge med. Sæt kryds i kalenderen og tag gerne venner og naboer med!

https://www.facebook.com/events/661377837654989/

PANO_20190519_191825IMG_20190519_194148PANO_20190519_185933

 

Vi inviterer til fællessang i frugtlunden

16. maj 2019

Vi synger højskolesange og nyere viser. Der vil være guitarakkompagnement, sanghæfter og forsanger. Tag gerne venner, familie, naboer og kollegaer med. Alle er velkomne!

Denne er den første af tre sangaftener. De andre aftener finder sted søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august kl. 19. Arrangementerne er støttet af Lejre Kommune, børne- og kulturpulje.

Håber vi ses! 🙂

elderflower

Insekthotellet klar til indflyttere

3.maj 2019

Så står det nye insekthotel klar til dets indflyttere 😃 Medlemmerne i klynge 1 har haft travlt med grave, save og bore, for at bygge et højt fritstående insekthotel. Hotellet består både af store og mindre sten, store nedgravede stolper og træstykker med forborede huller, samt masser af kviste, bambusrør, uld, pil mv. Således, at det forhåbentlig kan tiltrække mange forskellige insekter. 🐝🐝

Insekthotel_klynge 1_1Insekthotel_klynge 1_2Insekthotel_klynge 1_3Insekthotel_klynge 1_4Insekthotel_klynge 1_5

 

Kom til fællesarbejde på søndag 5. maj

Der er forår i luften! Solen skinner, fuglene synger og træerne blomstrer. Kom og bidrag til den gode stemning søndag kl. 10 hvor der er fællesarbejde i Frugtlunden. 🍎☀️🌸Der er behov for ekstra hænder, så tag gerne naboen med 😃

IMG_20190429_185559.jpg

 

Generalforsamling og fællesspisning, 18. marts

Billeder fra en vellykket generalforsamling og fællesspisning, hvor vi nød indisk mad lavet af et stærkt team i køkkenet 🙂 Det må være starten på en ny tradition!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Musik i Lunden

5. februar 2019

Selvom sommeren virker langt væk, er vi begyndt at glæde os til de lyse aftener og vores fællessang koncept ‘Musik i Lunden’.

Datoerne til 3 sangaftener er nu fastlagt og der må gerne sættes kryds i kalenderen søndag d. 19. maj, søndag d. 16. juni og søndag d. 11. august fra kl. 19-20 hver gang. Alle sangglade af alle aldre er velkomne til at være med.

Lige nu tænker vi på sangene, der skal med i sanghæftet. Hvis du har et ønske – en smuk dansk vise, et yndlings Kim Larsen nummer, eller noget helt tredje, så send os gerne en besked! 🍎😀🎵🎶

Koldmenflot2

 

Husk kontingent 2019!

2. januar 2019

Det er nu tid til at betale det årlige kontingent. Kontingentet for 2019 udgør 100 kr. per person og bedes indbetalt senest 10. marts 2019 på MobilePay 47125 eller via bankoverførsel til Spar Nord reg. nr: 9011 kontonr. 4585158971.

 

Mød de nye tilflyttere!

I slutningen af oktober tjekkede Søren Peter alle fuglekasserne for at se, om de har været beboet. I 4 af kasserne var der fuldt færdige reder og i tre andre var der begyndt på en rede. Den ene af kasserne var beboet af skovspurve, de sad på taget og nød det gode vejr.

2018-10-28_Skovspurv12018-10-28_Skovspurv22018-10-28_Skovspurv3

 

 

Musik i Lunden 2019

Stor tak til Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje som har givet Frugtlunden penge til et nyt koncept ”Musik i Lunden”. Det er et forsøgsprojekt, som går ud på at holde tre fællessangarrangementer i Frugtlunden næste sommer. De vil være åbne for alle sangglade i Lejre og har til formål at skabe mere interesse og liv om Lejre Frugtlund.

Så mens nætterne bliver længere og varmen forsvinder, er vi allerede så småt begyndt at glæde os til at hilse forår og sommeren velkommen med sang. Datoer og mere info følger her og på vores Facebook side .

Og hvis du allerede nu har et forslag til en sang, som skal med på programmet – send endelig besked.



Fællesarbejde 16. september

Efter sommerens varme er der kommet gang vækst af træerne, græsset og ukrudt. Og nu kan vi se træer som bærer både æbler og blomster. I søndags mødtes ca. 20 medlemmer og der blev der slået græs med vores fine græsslåmaskine og luget rundt om træerne. Langt de fleste træer har overlevet sommerens tørke og de mange mosegrise men i alt er ca. 15 træer og buske gået ud.

20180916_105206
Et Nørregårdsæbletræ i klynge 1

 

IMG_3412
Æbler i klynge 4

 

IMG_3414
Blomster på træet i klynge 4

 

IMG_3416
Der arbejdes i klynge 5

Lejre Økologiske Høstmarked 2018

8. september 2018

Der var god stemning og masse at se og lave til årets økologiske høstmarked ved Felix. I vores bod kunne de forbipasserende møde os til en snak om frugtlund, smage på forskellige sorter æbler og deltage i Frugtlunds ‘Tip en 13’er’ quiz – som viste sig at være meget populær 🙂 Hvis ikke du prøvede den, kommer den på websitet i en online version snart!

Image-1IMG_20180908_153319 (1)

Natsommerfugl blodplet

Tekst og billeder af Søren Peter Pinnerup

På arbejdsdagen – 24.06.2018 – blev der i Klynge 4 fire fundet larver af den smukke natsommerfugl Blodplet. Larverne er meget lette at kende med deres tigeragtige orangegule og sorte tværstriber og de lever udelukkende på Eng-Brandbæger. Derfor lader vi også nogle Eng-Brandbærere stå, så larverne har noget at leve af.

Blodplet
Blodpletlarven er let kendelig på de sorte og orangegule striber.

Blodplet er en af de natsværmere der flyver om dagen, i maj-juni på solrige dage. Den flyver ikke særlig hurtigt, men da den er giftig, behøver den heller ikke være bange for at blive taget af en fugl.  Giften stammer fra Eng-Brandbæger som larverne jo udelukkende lever på. Den er ret almindelig og kan findes i hele landet.

Blodplet2
Blodpletlarver på Eng-Brandbæger, Lejre Økologiske Frugtlund, 24. juni 2018

 

Blodplet3
Blodplet, Højby – 7. juni 2012

 

Endnu en vellykket arbejdsdag

24. juni, 2018

Tak for indsatsen til alle der var med. Vi mødes igen næste lørdag kl. 10 for at gøre arbejdet færdigt.

 

IMG_3004IMG_2999IMG_3002IMG_3006IMG_3007IMG_3008

Hygge i klynge 4

15. juni 2018 – Inden regnvejr kom blev der spist, hygget og arbejdet i klynge 4.

IMG_2972IMG_2971 2

 

10. juni 2018, Godt gået O’Malley!

I formiddags kom dette pragteksemplar af en kat hjem til Vinkelvej 6 med en mosegris i munden.

IMG_5153
En tørstig O’Malley efter jagten

 

IMG_1500
Frugtlunds helt

Det sidste stykke tid har vi kæmpet mod mosegrisene, som elsker at spise rødderne af vores træer og har fået flere af træerne til at gå ud. I år prøver vi at holde græsset kort, så mosegrisene ikke kan gemme sig og for at gøre det nemmere for katte og rovfugle at gå ind i kampen. Dejligt at se, at denne strategi virker! 

Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Sådan ser en mosegris ud

 

 

Åh nej – der er mosegrise i frugtlunden, 30. maj 2018

Der er desværre efterhånden gået nogle træer ud i klynger 2, 3, og 4. Det er højst sandsynligt mosegrise, som elsker at spise de friske rødder.
 
IMG_1369
Et trist syn
 
 
Mosegrise er ret truende for frugtlunden, fordi de formerer sig hurtigt og lave tunnelsystemer som kan bruges af andre mosegrise. Imodsætning til muldvarper (som er gode for frugtlunden) laver mosegrisene ingen bunker med jord – kun huller og et tunnelsystem som gør jorden ujævn.
 
 
Der er forskellige måder at udrydde mosegrise. Det sidste stykke tid har vi prøvet med fælder – dog uden held. Katte og rovfugle som ugler og falke skulle også være effektivt. Derfor sat vi et uglehus op ved Rynkebjerggårdsvej. Klynge 2 har brugt karbid gasser i tunnelerne, men det er for tidligt at se om det virker.
 
Maker:0x4c,Date:2017-10-10,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y
Kampklare med karbid, handsker og vandkande
 
Vi bliver nødt til at lave en fælles indsats omkring dette, så mosegrisenene ikke flygter fra den ene klynge til den anden, og sender problemerne videre.
 
 
Det kan ses at der er flest spor efter mosegrisene, der hvor græsset er højest.
 
Derfor anbefaler vi at hver klynge holde græsset i deres klynge kort og græsset bliver fjernet. Jo kortere græsset, jo færre steder er der for mosegrisene at gemme sig!
 
 
 
Vores nye plæneklipperen er desværre til reparation.  Når den er tilbage sender vi en besked – forhåbentligt snart.
 
 Imellemtiden kan man bruge leerne som står hos Elsebeth.
 
Hvis man finder huller i klyngen og vil gerne prøve med karbidgasser, har vi også 3 bøtter. Tag kontakt til Polly 2068 1312.

 

Arbejdsdag 6. maj 2018

Solen skinnede og der blev arbejdet og hygget. Her er et par billeder fra en dejlig formiddag.IMG_1287klynge2IMG_20180506_113943

 

 

20. april 2018

IMG_1240

På en dejlig varm forårsdag er Elsebeth og Birgitte i gang med at flette det 4. og sidste læhegn. Når det står færdig, vil det være det perfekte sted til at nyde formiddagssolen i frugtlunden.

 

Tak for indsatsen i lørdags!

16. april 2018 – Nedenunder er billeder fra en vellykket arbejdsdag, hvor frugtlunden blev  luget, ordnet og gjort forårsklar. Den nye græsslåmaskine blev præsenteret og er nu taget i brug. Snart kommer der nogle retningslinjer omkring brug af græsslåmaskinen, som vil bliver sendt ud til alle medlemmer.

Fra bestyrelsesens side beklager vi, at der var lidt forvirring omkring datoen. Den blev ændret og den nye dato sendt ud med referat fra generalforsamlingen, men desværre kom beskeden ikke ud til alle medlemmer.

Næste fælles forårslugning er 1,5-2 timer søndag d. 6. maj kl. 10.

IMG_4335IMG_4338IMG_4339IMG_4343IMG_20180414_110153x

 

Medlemsmøde og nytårskur

torsdag 11. januar 2018 – Atelieret på Felix, kl. 19.00-21.00.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt, for at byde det nye år velkommen og diskutere hvordan frugtlundsarbejdet i 2018 skal forløbe.

Mødet bliver holdt i Atelieret på Felix.

 
Se diskussionsoplæggene

30. november 2017, Giv et års medlemskab af frugtlunden som gave!

 
I år er der speciel mulighed for at give et medlemskab til frugtlunden i gave. Det koster 100,- og består af en lille pakke med et kort med info om frugtlunden, nogle fine postkort og en lille poseGavekort Skabiose frø, som gror i Frugtlunden.
 
Modtageren kan tilmelde sig i foreningen ved at oplyse navn, email-adresse og gavekort nummer. Hvis ikke modtageren har lyst til at være medlem, bliver beløbet en donation.
 
Gavemedlemskabet kan købes via MobilePay ved at overføre kr. 100 til 47125 eller ved bankoverførsel til konto nummer 9011 4585158971
 
Husk at sende en besked til lejrefrugtlund@gmail.com med dit navn og adresse, så kortet kan afleveres til dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. oktober 2017, Tak for indsats med høslæt.

Det ser ud som om vi er nu i mål  for i år!

Vi har fået nogle forskellige tilbagemelding vedr. leslåning. Nogle syntes det var sjovt, andre at det var uoverkommeligt. Derfor har vi besluttet os at fortsætte med leer næste år, samtidig med at investere i en ordentlig plæneklipper. Det vil gøre det nemmere for dem der vil have maskinkraft. Den vil også kunne bruges til at vedligeholde stierne, som klyngerne er begyndt at etablere imellem træerne.

Græsset er nu lagt i bunker og skal køres væk. Det vil være dejligt hvis der var nogen med en trailer der kunne køre et læs eller to væk inden vinter 🙂

IMG_0214IMG_0315

 

Første høslæt! 10. september 2017

Leslåning i det fineste efterårsvejr. Vi blev langtfra færdig, så alle der har lyst får chancen igen. Tak til alle der var med til at give en hånd til den alleførste høslæt i frugtlunden.

SAM_0001
Først bliver der forklaret…

 

SAM_0004
Leen slibes

 

SAM_0011
Der arbejdes…

 

SAM_0010
og rives…

 

SAM_0017
Til sidst en velfortjent kaffe og spisepause!

Biodiversiteten i Frugtlunden

19. august 2017. Der indsamles frø fra vilde planter ved grusgraven, så vi kan hjælpe biodiversiteten i Frugtlunden lidt på vej. Tak til de fremmødte 🙂

IMG_20170819_144530x (1)

 

IMG_20170819_093937x
Bestøverne havde ikke de bedste betingelser i foråret 2017, så der er ikke mange frugter på træerne – dog med en enkelt undtagelse. Foto: Per Nørgård

 

Plantebestemmelse og frøsamling

blåhat med køllesværmere 3

I frugtlunden ønsker vi flere vilde blomsterplanter, der tiltrækker bier og sommerfugle. Vi kan se

lv samle frø af mange af de næ

vnte planter i lokalområdet – bl.a i den gamle grusgrav nær frugtlunden. Derfor inviterer vi til:

Plantebestemmelse den 8. juli og til

Frøindsamling den 19. august.

Begge dage mødes vi på frugtlundens opholdsplads kl 14. Inger og Marianne er guider.

Download listen: Engplanter til lunden m fotos

20. maj 2017,

Fuglene er ankommet!

Nu er der musvitter i en af fuglekasserne i klynge 2. Tak til Søren Peter Pinnerup for de flotte billeder.

2017-05-18_Musvit12017-05-18_Musvit22017-05-18_Musvit3

 

Tak til alle der gav en hånd til arbejdsdag!

9. maj 2017, I lørdags blev frugtlunden luget og gjort klar til sommeren. Der blev også sat pæle i jorden til et nyt læhegn. Tak til alle de fremmødte for en god indsats!

IMG_20170506_105930x
Starten af læghegnet

 

IMG_20170506_110430x
Fuglebad klar til fuglene

Nye fuglebade

5. april 2017, Fuglene i frugtlunden kan se frem til at bade i dette flotte fuglebad lavet af Bruce Kiely og Per Nørgaard.

218

IMG_0571

 

Klynge 1 fremmer biodiversitet

December 2016, På en lun december dag arbejdede medlemmerne af klynge 1 på at fremme biodiversitet ved  at fjerne græs, fylde sand og sprede frø  fra vilde planter.

img_20161210_133545

 

Besøg hos Nonnetit

Søndag den 25/9 var Hans-Kristian Sørensen og Per Nørgård på inspirationsbesøg hos Æbleværkstedet Nonnetit i Odsherred i strålende sol. Nonnetit er både en gammel æblesort, en forening og et værksted.p1060413x

I et samarbejde med Pometet ved Taastrup har foreningen Nonnetit fået støtte til at plante og passe en lille plantage med historiske æbletræer fra Vestsjælland ved Malergården. Det er Fødevare & Erhverv som ønsker at bevare de plantegenetiske ressourcer – herunder sjældne, gamle æbletræer. Værkstedet er indrettet hos den lokale ildsjæl Peter Møller. Her kan man bl.a. moste sine æbler. Værkstedet står desuden for produktion og salg af æbletræet Nonnetit og for forskellige æble-relaterede aktiviteter, herunder smagsprøver af de forskellige æblesorter.

p1060399xp1060414xp1060411xp1060405x

Ud over æbleværkstedet har de samme personer taget forskellige initiativer til naturoplevelser i området – herunder vandrestier og shelter-pladser.

40 norske gæster til æblespisning i Frugtlunden

sam_0001

Vi har en drøm om at frugtlunden bliver:

– en lund hvor fællesskabet trives som arbejdsfællesskab

– en lund til leg og eftertanke for store og små

– en lund der er offentlig tilgængelig til korte eller længere ophold

– en lund som er forankret i lokalbefolkningen

– eller bare en Frugtlund som kan meget mere end at bære frugt.

Dette og meget mere blev de norske gæster fra Gudbrandsdalens Kommune underholdt med ved deres besøg  den 13. oktober.

Besøget var kommet i stand gennem Lejre Kommune der ønskede at vise  nogle af de mange økologiske initiativer i Lejre Kommune  til de besøgende nordmænd.

Frugtlunden blev vist som et eksempel på et samarbejde mellem borgere og kommune om at etablere et offentligt  tilgængeligt sted naturligt forankret i lokalbefolkningen.

Nordmændene blev underholdt om hvordan Frugtlunden er kommet fra ide til virkelighed og hvordan vi i denne fase var blevet rigtig godt støttet af Lejre kommune.

Uden penge ingen æbler og uden aktive medlemmer heller ingen frugtlund.

De besøgende hørte om  arbejdsdagene  og de initiativer og tanker vi har gjort os om  at understøtte en god variation og mangfoldighed  i plante- og dyreliv.

Der blev budt på smagsprøver inden de 40 nordmænd med Grethe Såbye, medlem af Lejre Kommunalbestyrelse i bus drog videre.

Frugtlunden var repræsenteret af Elsebet og Hans-Kristian

.

sam_0003

 

8. september – Eventyrfortælledag i frugtlundensam_0022

I strålende sol og næsten ingen vind, kom ’de store børnehavebørn’ fra Røglebakkens børnehave på besøg i lunden torsdag d. 8. september 2016. De var inviteret til en eventyrfortælling frit efter H.C. Andersen. ”Hvad fatter gør, er altid det rigtige”. Fortællingen blev understøttet af tegnede og klippede karton figurer. Alt særdeles hjemmelavet, men godt og positivt modtaget af de søde børn. Eventyret er ikke mere underfundigt, end børnehavebørn godt kan se komikken i de dårlige byttehandler. De kendte godt rådne æbler, og vi fik også snakket lidt om lundens små træer, som bare skal have ro til at gro og sikkert vil have mange æbler at byde på, når de går i 2. klasse. De fik en folder med hjem, så kan deres forældre læse lidt om frugtlunden.

Se flere billeder fra dagen

 27. august – Luge og legedag i klynge 6

En meget varm sensommer dag  havde vi, i klynge 6, aftalt at skulle luge og lege. Lugningen var hurtigt overstået selv om vi ikke var mange, men vi var færre til legen. Vi legede ’To mand frem for en enke’ og ’Rødt lys stop’ både i en dansk og en amerikansk variant. Vi vil gentage denne form med både praktisk arbejde og leg, det er ikke kun børnene der synes det er sjovt, man bliver aldrig for gammel til at lege. Vi vil dog gerne være flere.

sam_0001-1

Se flere billeder fra Luge og legedag

11. august 2016 – Insektaften med Thomas Papeinsektaften11082016 SSP

Torsdag den 11. august blev der holdt insektaften i frugtlunden. Thomas Pape fortalte lærerigt og underholdende om insekterne – og om deres samspil med hinanden og med planterne.

Det var en for årstiden kold aften, så det var ikke det idéelle vejr til insektfangst, men et par strøg med insektnettet i græsset resulterede alligevel i en forbavsende mængde smådyr.

Vi synes det var så interessant, at vi vil prøve at gentage arrangementet næste år – gerne en sommer-søndageftermiddag.

Tak til Thomas Pape – i håb om at vi ses i frugtlunden næste sommer!

 14. juni 2016 – Leslåning i frugtlund

IMG_20160614_191541 (1)

Ved mødet i frugtlunden den 14. juni demonstrerede Erik leslåning for frugtlundens medlemmer.

Det ser ud til, at vi kan stable et høsletslav på benene – 11 af de fremmødte medlemmer gav udtryk for ønske om at deltage i leslåning. Det var meget positivt.

Det vil dog være dejligt hvis flere melder sig, så der er aktive fra alle klynger.

For alle der er interesserede eller overvejer om leslåning er noget for dem, er der mulighed for at prøve det i Storskoven den 25. juni ved følgende”Store høslæt og sommerfest ved Kildeengen” arrangement i Danmarks Naturfredningsforening. Klik her for flere detaljer

7. maj 2016 – Indvielse af frugtlunden

IMG_20160507_111917 (1)

Indlæg skrevet af Elsebet Bille

I strålende sol og blæst, blev frugtlunden officielt indviet. Vi havde tilsagn fra Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv og Turisme, om at deltage og gøre dagen festlig.

Vi startede med en fællessang; Ludvig Holstein; ’Det lysner over agers felt.’ Godt nok en efterårs sang, men en af de bedste, som omhandler æbler og hvad æbler kan, give mindelser om barndommens land, blot ved at få dem rakt. Der var mødt rigtig mange glade mennesker op. På grund af afbud fra formand og næstformand, grundet sygdom og familiefest, blev det Elsebet, som holdt indvielsestalen, ud over det faktuelle, om udvælgelse af arealet, økonomi og opdeling i klynger, antal medlemmer og den økologiske drift af lunden, arbejdet i udvalg og interessegrupper, kom hun også ind på bestyrelsens overordnede holdning, hvor ledetråden i alt er, æstetik frem for udbytte. Rustikke elementer for siddepladser, sten og flækkede træstammer. At karakteren for lunden er; spredte, fritvoksende træer og buske, hvor de enkeltes charme og særpræg værdsættes. Modsat en frugtplantage, hvor træerne står på lige rækker, hvor der sprøjtes og hvor udbyttet er vigtigt. Her i lejrefrugtlund gødes der ikke, men tilføres alene champost for jordforbedring. Målet er, at væksten og arbejdet skal hvile i en balance mellem yde og nyde i et fællesskab mennesker imellem, og med respekt for dyrelivet. I samarbejde mellem dyr og mennesker. Vi tolerere et vist tab til dyrene, råvildt, harer, mus, muldvarpe, mosegrise og bladlus, men som erstatning for tabet får vi hjælp af insekter, vilde bier, sommerfugle, mariehøns, regnorme og fugle.

Slår vi ordet LUND op i ordbog over det danske sprog, ser vi, at det bruges i betydningen offerlund, et helligt sted, en mindelund, et hvile for eftertanke. Lunden er et særligt plantemiljø for dyr og mennesker, et helle, hvor fantasien kan næres og sjælen plejes, hvor sanserne stimuleres. Her bliver der noget for ganen, øjet og næsen.

Tålmodighed er gartnerens største dyd. Alt tager tid, men vi kan vente, for vi ved det bliver rigtig godt. Lad os slutte med Johannes v. Jensens digt til sanserne.

Nu breder hylden / de svale hænder / mod sommermånen.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Solsorten fløjter / og vårvinden svulmer / igen, veninde.

De samme bøge / og lyse nætter / den samme lykke.

Dernæst fik Grethe Saabye ordet og holdt en fin tale, hvor hun sluttede med en god nyhed, en ’ekstra gave’, stien langs frugtlunden mod Højbyvej er vedtaget, arbejdet vil blive påbegyndt denne sommer. Så gik vi til den udvalgte plads i klynge 4, hvor træet skulle plantes. Et Filippa træ i pæn højde, med navneskilt og påskrift om dato og ’plantet af Grethe Saabye’.

SAM_0015

Se alle billederne fra dagen

Bænkene ankommer!

SAM_0006

Se alle billederne og læs Elsebets beretning

1. maj pileflet af læhegn på opholdspladsen

Tak til alle der gav en hånd.

SAM_0003

Se flere billeder

Tak for et godt møde i torsdags!

Omkring 25 mødte op til Frugtlundens første general forsamling og efterfølgende medlemsmøde. På mødet blev der vedtaget nye vedtægter. Læs de nye vedtægter

Referat – generalforsamling i Lejre Økologiske Frugtlund 31. marts 2016

 

Et år gammel og nu med 76 medlemmer

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned. Hvis du fortsat ønsker medlemskab af frugtlunden for 2016, beder vi dig derfor indbetale 100 kr. pr. person til Spar Nord Bank reg.nr. 9011, kontonr. 4585158971.

Februar 2016

Der samles pil til pilehegn. Se flere billeder her.pil fældning - februar 4

25. januar 2016 – Lundens ‘Tingsted’

Mens jorden var frossen leverede og placerede kommunens flinke parkmedarbejdere 7 stor sten i en rundkreds i Frugtlunden – vi siger tak. Se alle billeder

Sten_0010

Økonomi status

Sidste år søgte vi Lejre Kommunes Pulje til Udvikling af Lokalområdet om yderligere kr 35 000 til borde og bænke. De bevilgede kr 15 000. Så nu har vi til en god begyndelse.

December 2015: Fuglekasser

30 pæle er blevet sat op til fuglekasser, som Lejre-Spejderne producerer. Når træerne bliver store nok, flyttes fuglekasserne over i træerne. Der er 15 kasser til spurve og 15 kasser til mejse. Læs mere om vores fuglekasser

SAM_0003 (1)

14 november 2015: Store Plantedag!

Så blev der plantet vi 97 frugttræer, 15 hyldebuske, 42 bærbuske, 12 enebærbuske og 25 æbleroser. Tak til alle der gav en hånd!

 

Se alle billederne her.

31. oktober 2015: Kridtedag

De forskellige klynger tegnes op. Se flere billeder.Kridtedag 7

23. oktober 2015: Her kommer Frugtlunden

Det første informationsskilt om hvad der var på færde til undrende forbipasserende blev sat op i Frugtlunden en sensommerdag i solskin – en måneds tid inden vi gik i gang med at grave huller.

IMG_20151023_135929

25. september 2015: Frivillig Fredag 2015

Marianne holdt et 2 minutters reklameindslag for Frugtlunden til Lejre Kommunes store Frivillig Fredag 2015 arrangement på Sonnerupgaard, hvor årets tema meget apropos var ’Grokraft for fællesskaber’.

IMG_20150925_190556

13. august 2015: Infomøde på Lejre Bibliotek

Frugtlunden havde en lille udstilling og informationsmøde på Lejre Bibliotek. Karina, Kirsten og Elsebet fra bestyrelsen fortalte om Frugtlunden, og krydrede med oplæsning af ’æble-digte’. Se flere billeder her.

IMG_20150813_191046

12. maj 2015: På besøg i Dumpedal

Medlemmer af Frugtlunden er på besøg i Dumpedal Frugtplantage en kølig forårsdag netop som træerne er begyndt at blomstre (fra venstre: ??, Karina, Gunnar, Per, Alison).

IMG_20150512_191534

12. februar 2015 – Inspektion af areal

Sammen med en repræsentant fra Parkforvaltningen inspicerede folkene fra Lejre Klimagruppe arealet som Lejre Kommune tilbød frugtlunden (fra venstre: Ulla, Karina, ??, Henrik, Alison, Rasmus, Philip).

IMG_20150212_152511