Generalforsamling 2021

Dato og tid: 31. maj kl.1700

Sted: Frugtlunden

Dagsorden


Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens
gyldighed og beslutningsdygtighed.

 1. Fremlæggelse af årsberetning.
  Årsberetningen findes i hovedpunkter på http://www.lejrefrugtlund.dk
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
 3. Fastsættelse af kontingent for 2022 samt bestyrelsens forslag til
  forhøjelse af kontingentet for 2023 til 125 kr.
 4. Valg af bestyrelse.
  Bruce Kiely, Polly Davis og Dorrit Damm-Ottesen er på valg.
  Bruce og Dorrit er villig til genvalg.
  Torben Jurlander ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  Vedtægterne anbefaler 5 til 9 medlemmer.
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt.

Bestyrelsens årsberetning i hovedpunkter

Det har været et særligt og svært forudsigeligt år.

Vores generalforsamling forløb helt efter ønske og forventning – afsluttet med hyggelig fællesspisning i Felix. Det var mandag den 9.marts – onsdag ”lukkede Danmark”.

Livet i Lunden fortsatte med behørig afstand og omtanke.

Nogle nye træer var allerede plantet i efteråret, resten kom i jorden i foråret.

Vi afholdt le-kursus. Græsset blev holdt kort med leer og græsslåmaskinen, der klarede det meste😊

Der blev bygget insekthotel og anlagt snoede blomsterbede til fremme af diversiteten i området.

Senere blev det ældste pilehegn udskiftet med et nyt, og der blev anlagt et kvasehegn til supplement.

Mosegrisene holdt sig stort set i skindet, og kun få træer og buske måtte lade livet.

Sidst på sæsonen blev vi meget klogere: Charlotte Riis fra Pometet fortalte os om beskæring og gav gode råd om at dyrke frugttræer. Vi fik en del skriftlige råd; men først og fremmest blev vi opmærksomme på de fejl, vi havde gjort: En del træer var plantet for dybt, og der var alt for lidt ”bar jord” omkring dem alle.

Efteråret blev således lugetid i mange klynger. Vi gravede græstørv op, så der blev frit 2 meter i diameter omkring plantestedet. Nogle forsøgte desuden at hæve træerne. – Vi er langt fra færdige!

Charlotte Riis kommer igen i juni.

Det har grundet restriktionerne været småt med større fællesaktiviteter i Lunden. Ved at flytte maj måneds arrangement til juli afholdt vi 3 eftermiddage med Musik i Lunden. Det var hyggeligt, selv om vi var færre end sidste sommer.

Vi har fået penge til afholdelse af to Musik i Lunden-arrangementer i 2021 – og vi drømmer om bedre muligheder for at samle mange.

Restriktionerne har året igennem begrænset fællesskabet, og det kan føles fjernt.

Vi har gennem nyhedsbreve, hjemmesiden, informationstavlen og Facebook løbende informeret om livet i Lunden.

Forhåbentlig kan vi snart mødes mere Lunden, få jord under neglene, spise medbragt mad, snakke og hygge.

Det glæder vi os til 😊

Bestyrelsen

Se regnskab og budget

Advertisement