Datoer

Download fil med årets aktiviteter

Juni-juli

Slåning af mindst 2/3 af klyngens areal med le (evt. suppleret med plæneklipper).

Fjernelse af hø inden for en uge efter, det er slået. Det er den enkelte klynges opgave og ansvar at fjerne høet.

August

Fællesarbejde – Lørdag 22. august kl. 10

Lugning

Oktober

Fællesarbejde og beskæringskursus – Søndag 4. oktober kl. 10

Oprydning og plantedag

 

Musik i Lunden

Søndag 19. juli 16.30-17.30

Søndag 23. august kl. 16.30-17.30