Datoer

 Fællesarbejde i 2018

Sæt kryds i kalenderen på disse dage. Vi plejer at bruge et par timer hver gang. Hvis arbejdet ikke bliver færdig, skal de enkelte klynger aftaler et tidspunkt for færdiggørelse. Tag gerne haveredskaber og kaffe med!

24. juni og 30. juni kl. 10 – arbejde og høslæt. Slåning af mindst 2/3 af klyngens areal og fjernelse af hø inden for en uge efter det er slået.

5. august kl. 10 – lugning og slåning af evt. stier

16. september kl. 10 – lugning og frøindsamling af vilde blomsterplanter til udsåning i frugtlunden til de interesserede

7. oktober kl. 10 – oprydning og plantedag

 

Reklamer